Bilingwizm: badanie, kształcenie, testowanie

W celu wspierania języka rosyjskiego Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego uruchamia cykl webinariów w dziedzinie z języka rosyjskiego jako obcego dla lektorów i uczniów. Akcje te poruszą różne strony działalności i, mamy nadzieję, będą pożyteczne i wspierające.

Webinarium 1. Podręcznik języka rosyjskiego jako obcego dla młodzieży szkolnej «Dialog» i praca w grupach o zróżnicowanym poziomie języka

Webinarium 2. «Soroka» i «Sarafan» - podręczniki języka rosyjskiego jako obcego dla dzieci poza środowiskiem językowym

Webinarium 3. Bilingwy obok nas: jak i jakie języki przyswaja dziecko

Webinarium 4. Co słyszymy i jak to piszemy? Wykorzystywanie korpusów języka mówionego w nauczaniu

Webinarium 5. Gramatyka mowy dziecięcej: wczesne etapy przyswajania morfologii a dwujęzyczność

Webinarium 6. Testowanie młodzieży szkolnej z języka rosyjskiego na Uniwersytecie Petersburskim: o co pytają lektorzy i rodzice?

Webinarium 7. Sketchnouting w grupach nastolatków: praca ze słownictwem abstrakcyjnym, poszerzenie zasobu leksykalnego

Webinarium 8. Przygotowanie nastolatków do TRKI-2/B2 i TRKI-3/C1: struktura subtestu «Pisanie», wymagania, włączenie zadań do procesu dydaktycznego

Webinarium 9. Mechanizmy czytania i tekst w procesie dydaktycznym

Webinarium 10. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ): nauczanie i testowanie bilingwów i uczących się języka rosyjskiego jako obcego

Webinarium 11. Rozróżnianie problemów logopedycznych i językowych jako droga do skutecznej pracy z dziećmi-bilingwani

Webinarium 12. Prawda i mity o bilingwizmie

Webinarium 13. Komunikacja dzieci bilingwów, jej specyfika i rozwój nawyków obcowania się

Webinarium 14. Potencjał metodyczny TRKI w szkole zagranicznej