Dla lektorów języka rosyjskiego jako obcego

Webinaria w dziedzinie języka rosyjskiego jako obcego

Webinarium 1. Państwowy system testowania z języka rosyjskiego jako obcego (poziomy, certyfikaty, cele)

Webinarium 2. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego – struktura i treść (Poziom TEU-A1)

Webinarium 3. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego – struktura i treść (Poziom TBU-A2)

Webinarium 4. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego – struktura i treść (Poziom TRKI-1-B1)

Webinarium 5. Przygotowanie do subtestów Pisanie i Mówienie TEU-A1 – TRKI1-B1 (aspekt praktyczny)
Webinarium 6. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego – struktura i treść (Poziom TRKI-2-B2)
 
Webinarium 7. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego – struktura i treść (Poziom TRKI-3-C1)
Webinarium 8. Subtest Pisanie TRKI-2-B2 – TRKI-3-C1 praktyka przygotowania
 
Webinarium 9. Subtest Mówienie TRKI-2-B2 – TRKI-3-C1 praktyka przygotowania
 
Webinarium 10. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego – struktura i treść (Poziom TRKI-4-C2)
Webinarium 11. Subtesty Pisanie i Mówienie TRKI-4-C2. Aspekt praktyczny
 
Webinarium 12. Potwierdzenie kwalifikacji testora – Egzamin dla określenia poziomu kompetencji testologicznej
 
Webinarium 13. Język rosyjski w dziedzinie codziennej komunikcji młodzieży szkolnej (opracowanie Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego)
 
Webinarium 14. Czy uczeń szkoły średniej da sobie radę z TRKI-4-C2 (przygotowanie młodzieży szkolnej do TRKI)
 
Webinarium 15. Język rosyjski dla komunikacji biznesowej – w grupach i indywidualnie. Tajniki praktyka
 
Webinarium 16. System testowania z języka rosyjskiegow dziedzinie komunikacji biznesowej. Pierwszy i drugi poziom certyfikacyjny
 
Webinarium 17. Międzynarodowe projekty Uniwersytetu Petersburskiego w dziedzinie języka rosyjskiego jako obcego