Przygotowanie do Egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej

Egzamin z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej zawiera trzy moduły:

  • Język rosyjski jako obcy
  • Historia Rosji
  • Podstawy ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej

Dla przygotowania do złożenia egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej osoby zainteresowane mają możliwość uczęszczania na bezpłatną konsultację «Szkoła migrantów», w ramach której mogą uzyskać informacje dotyczące procedury testowania oraz zapoznać się z próbną wersją testu. W trakcie konsultacji osobom uczestniczącym opowiada się o najważniejszych datach i wydarzeniach historycznych, aktach prawnych dotyczących ustawodawstwa migracyjnego Federacji Rosyjskiej, terminach i pojęciach występujących w testach.

Konsultacja dla przygotowujących się do złożenia egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnyh Federacji Rosyjskiej «Szkoła migrantów» odbywa się w każdy wtorek o godz. 17:00 pod adresem: Sankt Petersburg, nabierieżnaja Lejtienanta Szmidta, 11, sala 210.

Zapisy na «Szkoły Migrantów» przez telefon: +7 (812) 325–11–24


Przygotowanie się do testowania państwowego z języka rosyjskiego jako języka obcego

Testowanie państwowe z języka rosyjskiego jako języka obcego (TRKI) składa się z następujących subtestów:

  •  «Pisanie»
  • «Słownictwo. Gramatyka»
  • «Czytanie»
  • «Rozumienie ze słuchu»
  • «Mówienie»

W celu przygotowania się do testowania z języka rosyjskiego jako języka obcego osoby zainteresowane mogą posłużyć się przykładowym testem odpowiedniego poziomu lub zwrócić się do dziekanatu instytutu języka rosyjskiego jako obcego po informacje o nauce na kursach dla studentów zagranicznych.

Poziom elementarny (TEU / A1)

Przykładowy test (.pdf )

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom elementarny (TEU / A1) (ТЭУ / A1) (.pdf)

Poziom bazowy (TBU / A2) 

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom bazowy (TBU / A2) (.pdf)

Pierwszy poziom certyfikacyjny (TRKI-I / B1)

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom pierwszy (TRKI-I / B1) (.pdf)

Poziom drugi (TRKI-II / B2)

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom drugi (TRKI-II / B2) (.pdf)

Poziom trzeci (TRKI-III / C1)

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom trzeci (TRKI-III / C1) (.pdf)

Poziom czwarty (TRKI-IV / C2)

Przykładowy test (.pdf)


Materiały  dla przygotowujących się do Egzaminu Kompleksowego


Przygotowanie się do egzaminów Cambridge English

W sprawach przygotowania do egzaminów Cambridge English: Centrum Dodatkowych Programów Edukacyjnych, kursy języka angielskiego: www.perevod.spbu.ru, tel. +7 (812) 323-42-88, +7 (812) 323-10-82.


Materiały  dla przygotowujących się do egzaminu TOPIK