صفحه آمادگی

مواد لازم برای آمادگی برای آزمون جامع


جهت آمادگی به آزمون جامع، برای آزمون دهندگان امکان مشاوره رایگان در "Школа мигрантов" (مدرسه مهاجر)  جهت کسب اطلاعات در مورد مراحل برگزاری آزمون و آشنایی با نمونه سوالات  فراهم شده است و همینطور در طول مشاوره درباره اتفاقات تاریخی اصلی و زمان وقوع آنان، قوانین فدراسیون روسیه در حیطه مهاجرت، اصطلاحات و مفهوماتی که در تست استفاده شده اند بیان می شود.

مشاوره  جهت آمادگی به آزمون جامع شامل زبان روسی به غیر روسی زبانان ، تاریخ و اساس قوانین فدراسیون روسیه در "Школа мигрантов" هر سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ صورت می گیرد.

می تونید در "Школа мигрантов"  از طریق شماره تلفن ۸۸۱۲۳۲۵۱۱۲۴ ثبت نام کنید.


آمادگی به آزمون دولتی زبان روسی به غیر روسی زبانان

برای آمادگی به آزمون بین المللی زبان روسی آزمون دهنده می تواند از نمونه آزمون سطح مناسب خود استفاده کند یا جهت کسب اطلاعات در مورد تحصیل در دوره های آموزشی دانشجویان خارجی به ریاست موسسه زبان روسی به غیر روسی زبانان مراجعه کند.

سطح ابتدایی (ТЭУ / A1)

سطح پایه (ТБУ / A2) و سطح پایه برای دریافت شهروندی فدراسیون روسیه

سطح یک (ТРКИ-I / B1)

سطح دو (ТРКИ-II / B2)

سطح سه (ТРКИ-III / C1)

سطح چهار (TРКИ-IV / C2)


مواد آماده سازی برای آزمون گواهینامه دانشگاه ایالتی سنت پترزبورگ به زبان انگلیسیمنابع جهت آمادگی به آزمون TOPIK


مواد آماده سازی JLPT


آمادگی به آزمون Cambridge English

سوالات درباره آمادگی به آزمون Cambridge English مرکز برنامه های تحصیلات تکمیلی و دوره زبان انگلیسی: www.perevod.spbu.ru، شماره تلفن: + ۷۸۱۲۳۲۳۴۲۸۸، + ۷۸۱۲۳۲۳۱۰۸۲.