دوزبانگی: یادگیری، تدریس، آزمایش

با هدف حمایت از زبان روسی، مرکز آزمون زبان سلسله وبینارهایی در حیطه زبان روسی به غیر روسی زبانان برای مدرسان و زبان آموزان راه اندازی کرده است. در این مراسم زوایای کارمطرح شده و امیدواریم که خیلی مفید و تقویتی باشد.

وبینار ۱. درسنامه زبان روسی به غیر روسی زبانان برای دانش آموزان "مکالمه" و کار گروهی با سطوح متفاوت!

وبینار ۲. زاغ و سارافون، درسنامه های زبان روسی به غیر روسی زبانان برای کودکان خارج از محیط زبان!

وبنار ۳. دوزبانه ها در نزدیکی ما هستند، چطور و چه زبان هایی را کودک یاد می گیرد؟

وبینار ۴. ما چه چیز را می شنویم و چطور آن را می نویسیم؟ استفاده از داده های گفتاری شفاهی در آموزش!

وبینار۵. دستورات گفتاری کودکانه. مراحل ابتدایی درک صرف و دوزبانگی!

وبینار۶. آزمون دانش آموزان زبان روسی در دانشگاه سن پترزبورگ: مدرسان و والدین درباره چه چیزی سوال می پرسند؟

وبینار۷. یادداشت های مصور در بین مخاطب نوجوان: کار با لغت انتزاعی، افزایش دایره لغت!

وبینار ۸. آمادگی نوجوانان به سطح دو (ТРКИ 2/В2) و سطح سه (ТРКИ 3/С1): ساختار بخش "نوشتن"، شرایط، استفاده تمرینات در فرایند تدریس!

وبینار ۹. مکانیسم خواندن و متن در فرایند آموزشی!

وبینار ۱۰. چارچوب مشترک مرجع اروپا برای زبان‌ها (CEFR): تدریس و آزمایش دوزبانه ها و زبان آموزان زبان روسی به غیر روسی زبانان

وبینار ۱۱. تفکیک چالش های گفتاردرمانی و زبانی به عنوان راهی به سمت کار موفقیت آمیز با کودکان دو زبانه!

وبینار ۱۲. حقیقت و افسانه درباره دوزبانگی!

وبینار ۱۳. ارتباط کودکان دوزبانه، ویژگی های آن و رشد مهارت های ارتباطی!

وبینار ۱۴. ظرفیت روشمند آزمون بین‌المللی زبان روسی در مدرسه خارجی