آزمون جامع

آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان، تاریخ روسیه و اساس قانون فدراسیون روسیه ( آزمون جامع). بنا بر قانون فدرال شماره 74 مصوب ۲۰ آوریل ۲۰۱۴ درباره اصلاحات قانون فدرال "دربارۀ وضعیت حقوقی اتباع خارجی در فدراسیون روسیه" از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ همه شهروندان کشورهای خارجی مایل به دریافت اجازه کار (به استثناء متخصصین عالی)، اقامت موقت یا اقامت دائم موظف به گذراندن آزمون جامع هستند.

قابل توجه می باشد که از ۱ آوت ۲۰۲۱ قالب آزمون جامع تغییر کرده است. (بنا بر تصویب نامه دولت فدارسیون روسیه مصوب در تاریخ ۳۱ می ۲۰۲۱ شماره ۸۴۰ "دربارۀ تصویب شرایط حداقل سطح علم بر پایه موفقیت در آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ، تاریخ و اساس قوانین فدراسیون روسیه" و تصویب نامه دولت فدراسیون روسیه مورخ ۳۱ می ۲۰۲۱ شماره ۸۲۴ "درباره تصویب آیین نامه برگزاری آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان، تاریخ و اساس قوانین فدراسیون روسیه")

آزمون جامع دارای سه سطح زیر است:

 • سطح منطبق با هدف دریافت اجازه کار (سطح ۱)؛
 • سطح منطبق با هدف دریافت اقامت موقت (سطح ۲)؛
 • سطح منطبق با هدف دریافت اقامت دائم (سطح ۳).

آزمون جامع شامل سه بخش است:

 • زبان روسی به غیر به غیر روسی زبانان؛
 • تاریخ روسیه؛
 • اساس قوانین فدراسیون روسیه;

ماژول زبان روسی شامل پنج آزمون فرعی است:

 • "واژگان. گرامر"
 • "خواندن"
 • "حسابرسی"
 • "حرف"
 • "صحبت كردن"

ماژول های "تاریخ روسیه" و "مبانی قانونگذاری فدراسیون روسیه" هر کدام شامل 1 آزمون فرعی است.

درآزمون سطح ۱ همه سوالات به صورت تستی می باشند و بخش شفاهی موجود نمی باشد.

در آزمون های سطح ۲ و ۳ بخش اصلی در شکل تستی است به همراه تعدادی سوال تشریحی که شامل نوشتن درخواست و نامه به دوست می باشد و هم بخش شفاهی که شامل مکالمه، تک گویی و توصیف عکس است.

هزینه شرکت در آزمون

هزینه شرکت در آزمون جامع ( زبان روسی به غیر روسی زبانان ، تاریخ و اساس قوانین فدراسیون روسیه) با توجه به سطح مورد نیاز  آزمون دهنده  در جدوال زیر اعلام شده است:

سطح
هزینه شرکت در آزمون (روبل)

سطح منطبق با هدف دریافت اجازه کار (سطح ۱)

 ۳۰۰۰

سطح منطبق با هدف دریافت اقامت موقت (سطح ۲)

 ۴۰۰۰

سطح منطبق با هدف دریافت اقامت دائم (سطح ۳)

 ۴۰۰۰

هزینه صدور گواهینامه المثنی

 ۳۰۰

مواد آمادگی آزمون جامع (دانلود نسخه نمایشی)

برای آماده شدن برای آزمون زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی، داوطلبان می توانند از آزمون استاندارد سطح مناسب استفاده کنند، نسخه آزمایشی مواد امتحانی را دانلود کنند. و همچنین برای کسب اطلاعات در مورد تحصیل در دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی با ریاست موسسه زبان روسی به عنوان زبان خارجی تماس بگیرید.

داوطلب جهت آمادگی به آزمون جامع( زبان روسی به غیر روسی زبانان ، تاریخ و اساس قوانین فدراسیون روسیه ) در "Школа мигрантов" (مدرسه مهاجر) حق دریافت مشورت رایگان را دارد؛ که در طی آن می تواند اطلاعاتی در مورد برگزاری آزمون کسب کند  و با نمونه سوالات تستی آشنا شود. در زمان مشاوره  درباره اتفاقات تاریخی اصلی و زمان وقوع آنان، قوانین فدراسیون روسیه در حیطه مهاجرت، اصطلاحات و مفهوماتی که در سوالات استفاده شده اند بیان می شود.

مشورت جهت آمادگی به آزمون جامع ( زبان روسی به غیر روسی زبانان ، تاریخ و اساس قوانین فدراسیون روسیه ) در "Школа мигрантов" هر سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ برگزار می شود.

سوال بپرسید یا درخواست بفرستید.

       
 

برنامه برگزاری آزمون در دانشگاه سن پترزبورگ

آزمون جامع در دانشگاه سن پترزبورگ هر هفته در روزهای  سه شنبه و جمعه برگزار می شود.

روز هفته

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

سه شنبه

برای دریافت مجوز کار یا ثبت اختراع برای دریافت مجوز اقامت موقت به منظور اخذ اجازه اقامت

جمعه

برای دریافت مجوز کار یا ثبت اختراع برای دریافت مجوز اقامت موقت به منظور اخذ اجازه اقامت

قوانین دانشگاه دولتی سن پترزبورگ