برای آزمون دهندگان آزمون بین‌المللی زبان روسی

مرکز آزمون زبان دانشگاه سن پترزبورگ سلسله وبینار هایی برای کسانی که قصد شرکت در آزمون بین‌المللی زبان روسی را دارند و می خواهند به بهترین شیوه آماده شوند را راه اندازی کرده است.

آنها توسط متخصصین مرکز آزمون زبان دانشگاه سن پترزبورگ اجرا می شوند. هر یک از آنان برای بیش از هزار نفر سالانه آزمون برگزار می کند! وبینار ها به زبان های روسی و انگلیسی در دسترس می باشند.

سلسله وبینار های دانشگاه سن پترزبورگ برای آزمون دهندگان آزمون بین‌المللی زبان روسی

وبینار ۱. آزمون بین‌المللی زبان روسی. آمادگی به سطح ТЭУ А1

وبینار ۲. آزمون بین‌المللی زبان روسی. آمادگی به سطح ТБУ А2

وبینار ۳. آزمون بین‌المللی زبان روسی. آمادگی به سطح ТРКИ-1-В1

وبینار ۴. آزمون بین‌المللی زبان روسی. آمادگی به سطح ТРКИ-2-В2

وبینار۵. آزمون بین‌المللی زبان روسی. آمادگی به سطح ТРКИ-3-С1

وبینار۶. آزمون بین‌المللی زبان روسی. آمادگی به سطح ТРКИ-4-С2