صفحه مراکز

دانشگاه سن پترزبورگ آزمون را در ۴۵ منطقه فدراسیون روسیه و همینطور در خارج برگزار می شود.

اطلاعات درباره اماکن برگزاری آزمون جامع و آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان در اولین روز کاری هر ماه به روز رسانی می شود.

ثبت نام از طریق شماره تماس ۷۸۱۲۳۲۵۱۱۲۴ یا با مراجعه به آدرس: سن پترزبورگ ، خیابان نبرژنایا لیتنانتا اشمیدتا، پلاک ۱۱، اتاق ۲۱۰

سوال بپرسید یا درخواست بفرستید.