Κέντρα

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης διεξάγει δοκιμές σε 45 περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και στο εξωτερικό.

Τοποθεσίες διεξαγωγής της ολοκληρωμένης εξέτασης TRKI στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Τοποθεσίες δοκιμών σε άλλες χώρες

Πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες της ολοκληρωμένης εξέτασης, καθώς και κρατικές δοκιμές στα ρωσική ως ξένη γλώσσα, ενημερώνονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα.

Εγγραφή μέσω τηλεφώνου + 7 (812) 325-11-24 ή στο email: Αγία Πετρούπολη, nab. Leutenanta Schmidt, 11, γραφείο. 210