Ανάκληση πιστοποιητικών

Αριθμοί πιστοποιητικών που έχουν ανακληθεί:

  • Αρ. 120400092623 από την 13/10/2020
  • Αρ. 042400227915 από την 30/05/2020
  • Αρ. 120500003117 από την 26/03/2018
  • Αρ. 120500005944 από την 21/03/2018