Η εξέταση στην ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Η εξέταση στην ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής - Η εξέταση). Από την 1 Ιανουαρίου του 2015, όλοι οι ξένοι πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια εργασίας (εκτός από τους ειδικούς υψηλής ειδίκευσης), πατέντα, άδεια παραμονής ή άδεια διαμονής, υποχρεούνται να περάσουν τις εξετάσεις στα ρωσική ως ξένη γλώσσα, την ιστορία της Ρωσίας και τα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτή η απαίτηση ορίστηκε με τον από την 20 Απριλίου 2014 Νόμο αρ. 74-FZ "Περί τροποποιήσεων του ομοσπονδιακού νόμου "Περί του νομικού καθεστώτος των αλλοδαπών πολιτών στη Ρωσική Ομοσπονδία".

Από την 1 Αυγούστου του 2021 έχει αλλάξει η μορφή της εξέτασης με την υπό αριθμό 840 Εντολή της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την 31 Μαΐου 2021 "Περί της έγκρισης των απαιτήσεων για το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που απαιτείται κανείς για να περάσει την εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας", καθώς και με την υπό αριθμό 824 Εντολή της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την 31 Μαΐου 2021 "Περί της έγκρισης της διαδικασίας διεξαγωγής της εξέτασης στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας").

Η εξέταση διεξάγεται στα ακόλουθα επίπεδα:

  • το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό απόκτησης πατέντας ή άδειας εργασίας (επίπεδο 1)
  • το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό απόκτησης άδειας διαμονής (επίπεδο 2)
  • το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό απόκτησης άδειας διαμονής (επίπεδο 3)

Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

  • Ρωσική ως ξένη γλώσσα
  • Ιστορία της Ρωσίας
  • Βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Η εξέταση πραγματοποιείται προφορικά και γραπτώς. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε μία απάντηση, να εισαγάγετε τη σωστή απάντηση ή να απαντήσετε στην ερώτηση του συνομιλητή.

Στα υλικά του επιπέδου 1, όλα τα θέματα παρουσιάζονται σε μορφή τεστ, δεν υπάρχει προφορικό μέρος της εξέτασης.

Στα υλικά των επιπέδων 2 και 3, το κύριο μέρος των θεμάτων παρουσιάζεται σε δοκιμαστική μορφή, μερικά θέματα αναπτυξής (αίτηση και επιστολή σε φίλο), υπάρχει ένα προφορικό μέρος (διάλογος, μονόλογος, περιγραφή της εικόνας). 

Υλικά για την προετοιμασία για την εξέταση (λήψη των ντέμο)

 

Το κόστος εξετάσεων

Το κόστος της εξέτασης στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και τα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαρτάται από το επίπεδο που επιθυμεί να αποκτήσει ο/η υποψήφιος και αναφέρεται στον πίνακα.

Επίπεδο
Το κόστος της εξέτασης, σε ρούβλια

Το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό απόκτησης πατέντας ή άδειας εργασίας (επίπεδο 1)

 3000

Το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό απόκτησης άδειας διαμονής (επίπεδο 2)

 4000

Το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό απόκτησης άδειας διαμονής (επίπεδο 3)

 4000

Υπηρεσία της έκδοσης αντίγραφου πιστοποιητικού

 300

Η διαδικασία για την επανάληψη της εξέτασης

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν περάσει την Ολοκληρωμένη εξέταση έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν όλες τις ενότητες της εξέτασης με τους όρους πληρωμής του πλήρους κόστους τους.

Προετοιμασία για την εξέταση

Για να προετοιμαστούν για την εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να περάσουνδωρεάν συμβουλή «Σχολείο Μεταναστών", κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι σε θέση να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της δοκιμής και να εξοικειωθούν με τη δοκιμαστική έκδοση της δοκιμής. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συμβουλής, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τις κύριες ημερομηνίες και τα ιστορικά γεγονότα, τις νομοθετικές πράξεις που σχετίζονται με τη μεταναστευτική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τους όρους και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές.

Η διαβούλευση για την προετοιμασία για την εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας "Σχολείο μεταναστών" πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 17:00.

       
 

Πρόγραμμα των εξετάσεων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης

Η εξέταση στην ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης πραγματοποιείται εβδομαδιαίως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή.

Ημέρα της εβδομάδας

Επίπεδο, ώρα έναρξης

Δευτέρα 10:00 – Η εξέταση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό της απόκτησης της άδειας διαμονής

Τρίτη

10:00 – Η εξέταση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό της απόκτησης της άδειας διαμονής

14:00 – Η εξέταση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό της απόκτησης της άδειας παραμονής; Η εξέταση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό της απόκτησης της άδειας εργασίας ή πατέντας

Παρασκευή

10:00 – Η εξέταση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό της απόκτησης της άδειας διαμονής

14:00 – Η εξέταση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό της απόκτησης της άδειας παραμονής; Η εξέταση για το επίπεδο που αντιστοιχεί στο σκοπό της απόκτησης της άδειας εργασίας ή πατέντας

Κανονισμοί του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης