Γνώσεις στο σπίτι

Μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων "Γνώσεις στο σπίτι"

Για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε ξένες χώρες, το Πανεπιστήμιο, μαζί με το Rossotrudnichestvo, ξεκινά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Γνώσεις στο σπίτι". 

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ξεκίνησε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, τα θέματα των οποίων σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής γλώσσας. Ο πρώτος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι αφιερωμένος κυρίως στα θέματα διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, καθώς και στα θέματα της αποτελεσματικής προετοιμασίας για την εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα. 

Διαδικτυακό σεμινάριο 1. Σύγχρονη ρωσική γλώσσα και ρωσική ως ξένη γλώσσα - μειώνοντας τη διαφορά

Διαδικτυακό σεμινάριο 2. Μηχανισμοί υποστήριξης της ρωσικής γλώσσας στο εξωτερικό

Διαδικτυακό σεμινάριο 3. Ελέγξε τον εαυτό σου - πίστεψέ στον εαυτό σου. TRKI ως μια καινούρια ευκαιρία

Διαδικτυακό σεμινάριο 4. Συναισθηματικό υπόβαθρο στην εκπαίδευση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, - τι, γιατί και πώς

Διαδικτυακό σεμινάριο 5. Μυστικά επιτυχημένης προετοιμασίας για το TRK I- επίπεδα Α1 και Α2 (για υποψηφίους) (Αγγλικά)

Διαδικτυακό σεμινάριο 6. Ψηφιακή παιδαγωγική - χθες, σήμερα και αύριο

Διαδικτυακό σεμινάριο 7. Διδασκαλία στα επίπεδα Β1-C1 και προετοιμασία για δοκιμές για υψηλά επίπεδα στο εξωτερικό

Διαδικτυακό σεμινάριο 8. Τα μυστικά της επιτυχημένης προετοιμασίας για την TRKI - επίπεδο Β1 (Αγγλικά)

Διαδικτυακό σεμινάριο 9. Ανάπτυξη λεξιλογίου φοιτητών - ενεργείς μορφές εργασίας στην τάξη κατά την παρουσίαση, την επανάληψη, τον έλεγχο

Διαδικτυακό σεμινάριο 10. Ρωσική για επιχειρηματική επικοινωνία - πρακτική, τεστ, online έργα

Διαδικτυακό σεμινάριο 11. Ψηφιακοί πόροι της σύγχρονης εκπαίδευσης

Διαδικτυακό σεμινάριο 12. Πρόσθετα υλικά σε μαθήματα της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές. Ανασκόπηση της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας και ταινιών

Διαδικτυακό σεμινάριο 13. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας

Διαδικτυακό σεμινάριο 14. Διεθνή έργα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης - διαδικτυακό σχολείο, Διαγωνισμός, πρακτικές συνομιλίας

Διαδικτυακό σεμινάριο 15. Ανθρωπιστικοί πόροι ψηφιακής παιδαγωγικής

Διαδικτυακό σεμινάριο 16. Παγίδες στη ρωσική γλώσσα — πώς να εξηγήσετε δύσκολα θέματα