علم در خانه

سلسله وبینارها ی"علم در خانه"

برای حمایت از مدرسان نه فقط در روسیه بلکه در کشورهای خارج، دانشگاه به صورت هماهنگ با مشارکت روسیه پروژه آموزشی "علم در خانه" را راه اندازی کرده است.

در چارچوب این پروژه یک سلسله وبینارهایی با موضوع روش تدریس دروس گوناگون از جمله زبان روسی ارائه شده است. اولین مجموع وبینار ها به مسائل اصلی تدریس زبان روسی به غیر روسی زبانان و همینطور به آمادگی موثر به آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ارائه می شود.

وبینار ۱. زبان روسی معاصر و زبان روسی به غیر روسی زبانان؛ فاصله را کم می کنیم!

وبینار ۲. مکانیسم حمایت از زبان روسی در خارج از کشور

وبینار ۳. خودت را آزمایش کن، به خودت ایمان داشته باش. آزمون بین‌المللی زبان روسی به عنوان امکان جدید!

وبینار ۴. پس زمینه احساسی در یادگیری زبان روسی به عنوان زبان خارجی، چی، برای چی و چگونه!

وبینار۵. رازهای آمادگی موفقیت آمیز به آزمون بین‌المللی زبان روسی – سطوح А1 و А2 (برای آزمون دهندگان) (به زبان انگلیسی)

وببنار۶. مدارس دیجیتال – دیروز، امروز و فردا!

وبینار۷. مدارس در سطوح В1-С1 و آمادگی به آزمون سطوح بالا در خارج

وبینار ۸. رازهای آمادگی موفقیت آمیزبه آزمون بین‌المللی زبان روسی، سطح В1 (انگلیسی)

وبینار ۹. افزایش دایره لغوی دانشجویان، روش های فعال کار در کلاس زمان گزارش، تکرار و کنترل!

وبینار ۱۰. زبان روسی برای ارتباط بازرگانی، تمرین، تست ها و پروژه های آنلاین!

وبینار ۱۱. منابع دیجیتال آموزش معاصر!

وبینار ۱۲. منابع تکمیلی دروس زبان روسی به غیر روسی زبانان برای دانش آموزان. گزارش، ادبیات و فیلم های معاصر کودکانه!

وبینار ۱۳. روش های تدریس معاصر تاریخ!

وبینار ۱۴. پروژه های بین المللی دانشگاه سن پترزبورگ: مدرسه آنلاین، المپیاد، تمرینات گفتاری!

وبینار ۱۵. منابع بشردوستانه آموزش دیجیتال!

وبینار ۱۶. چالش های پنهان در زبان روسی، چگونگی توضیخ مسائل دشوار!