Cambridge English: Proficiency

Cambridge English: Proficiency چیست؟

Cambridge English: Proficiency، آزمون زبان انگلیسی برای سطح C2 است. این گواهینامه تسلط شما بر زبان انگلیسی در بالاترین سطح را تأیید می کند.

گواهینامه Cambridge English: Proficiency می تواند شامل نمرات «Grade A»، «Grade B» و «Grade C» باشد. در مقابل هر نمره، نمرات خاص جداول Cambridge English Scale قرار می گیرند:

  • Pass at Grade A: ۲۳۰-۲۲۰ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade B: ۲۱۹-۲۱۳ نمره (سطح  C2 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade C: ۲۱۲-۲۰۰ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Level С1: ۱۹۹-۱۸۰ نمره.

نمره های «Grade A»، «Grade B» و «Grade C» به معنی موفقیت در آزمون و تأیید سطح مورد نیاز C1 نمره «Level С1» به معنی این است که مهارت آزمون دهنده مطابق سطح C1 (مانند آزمون CAE) است. در صورتیکه آزمون دهنده نمره کافی برای سطح را کسب نمی کند آزمون مردود محسوب می شود و گواهینامه صادر نمی شود.

آزمون Cambridge English: Proficiency چهار نوع فعالیت گفتاری را مورد آزمایش قرار می دهد.

خواندن و دستورات (Reading & Use of English) ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

انتظار می رود که آزمون دهنده توانایی کار با متون گوناگون نوشتاری ازجمله علمی، ادبی، روزنامه‌ نگارشی اعتقادی، دستورات و .... را نشان دهد.

نوشتن (Writing) ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

توانایی نوشتن متون نوشتاری منسجم و صحیح از لحاظ دستوری در گونه های ادبی متفاوت از جمله جستار، شرح، نظر و ...

شنیدن (Listening) ۴۰ دقیقه

توانایی برداشت متون شفاهی به زبان انگلیسی از جمله اخبار، سخنرانی، سخن و مصاحبه مورد آزمایش قرار می گیرد.

مکالمه (Speaking) ۱۶ دقیقه

توانایی تنظیم و برقراری ارتباط مؤثر در چارچوب مکالمه همزمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

 

اطلاعات بیشتر درباره ساختار آزمون

منابع جهت آمادگی

منابع مفصل درباره هر بخش آزمون Cambridge English: Proficiency در سایت Cambridge English در دسترس می باشند.

در صورتیکه روش های یادگیری و پیشرفت زبان انگلیسی مؤثر برای شما  جالب توجه هستند در بخش "یادگیری زبان انگلیسی" در سایت Cambridge English تعدادی منابع و بازی های درسی رایگان هستند که می توانید به آن دسترسی داشته باشید.