Cambridge English: Proficiency

Co to jest "Cambridge English: Proficiency"?

Cambridge English: Proficiency to egzamin z języka angielskiego dla poziomu C2. Certyfikat ten potwierdza, że jego posiadacz włada językiem angielskim na najwyższym poziomie.

Certyfikat Cambridge English: Proficiency może zawierać oceny «Grade A», «Grade B» oraz «Grade C». Każdej ocenie odpowiadają określone punkty klasyfikacji Cambridge English Scale:

  • Grade A 220 – 230 punktów (poziom C2 w systemie  ESOKJ)
  • Grade B 213 – 219 punktów (poziom C2 w systemie  ESOKJ)
  • Grade C 200 – 212 punktów (poziom C2 w systemie  ESOKJ)
  • Level C1: 180 – 199 punktów

Oceny «Grade A», «Grade B » i «Grade C» oznaczają, że egzamin jest złożony pomyślnie i oczekiwany poziom C1 został potwierdzony. Ocena «Level C1» oznacza, że wiedza zdającego odpowiada poziomowi C1 (analogicznie do egzaminu CAE). Jeżeli zdający nie uzbiera ilości punktów, niezbędnej dla poziomu C1, wynik egzaminu uważa się za niedostateczny i certyfikatu nie wystawia się.

Egzamin Cambridge English: Proficiency testuje 4 rodzaje aktywności mowy

Czytanie i gramatyka (Reading & Use of English)

1 godzina 30 minut

Testuje się umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów pisanych w języku angielskim, w tym z naukowymi, z literatury pięknej, publicystycznymi, tekstami instrukcji itd.

Pisanie (Writing)

1 godzina 30 minut

Testuje się umiejętność tworzenia poprawnych gramatycznie sensownych tekstów pisanych w różnych stylach, w tym eseje, szkice, recenzje itd.

Rozumienie ze słuchu (Listening)

40 minut

Testuje się umiejętność rozumienia ustnych tekstów w języku angielskim, w tym wiadomości, wykładów, przemówień i wywiadów.

Mówienie (Speaking)

16 minut

Testuje się zdolność organizowania i prowadzenia skiutecznej komunikacji w ramach dialogu w trybie czasu realnego.

 

Dokładniej o formacie egzaminu

 

Materiały dla przygotowujących się

Przykładowe materiały dla każdej z części egzaminu Cambridge English: Proficiency są dostępne na stronieCambridge English.

Jeżeli interesują was skuteczne sposoby nauki i doskonalenia języka angielskiego, odwiedzcie dział «Nauka języka angielskiego» na stronie internetowej Cambridge English, gdzie można znaleźć szereg bezpłatnych materiałów i gier.