Publikacje

Publikacje pracowników Centrum Testowania Językowego

W języku rosyjskim. Oryg. tytuł patrz na stonie w języky rosyjskim

 1. Aktualność zadań subtestu “Pisanie” Testu z języka rosyjskiego jako obcego (na przykładzie subtestu “Pisanie” TRKI-I/B1, TRKI-II/B2, TRKI-III/C1)
  N. A. Dubinina
 2. Test z RKI dla uczniów (Opacowanie Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Peterburgskiego)
  N. A. Dubinina, I. Ju. Il’icziowa, D. W. Pt’uszkin [w:] Russkij test: teorija i praktika, 2018, nr 6.
 3. Doświadczenie przygotowania uczniów do TRKI
  R. M. Doktor, E. A. Büchner, N. A. Dubinina, I. Ju. Il’icziowa
  [w:] Russkij jazyk za rubieżom. Nr specjalny “Rusycystyka w Niemczech”, 2017.
 4. Wartość komunikacyjna grafiki z punktu widzenia testowania z języka rosyjskiego jako obcego (na przykładzie wypowiedzi pisanych przez Greków; poziomy А2, В1)
  N. A. Dubinina, L. W. Rakitina [w:] Russkij test: teorija i praktika, 2017, nr 5.
 5. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego dla młodzieży szkolnej poziomu C1 i przygotowanie do TRKI-III
  N. A. Dubinina [w:] Od bilingwizmu ku translingwizmowi: pro et contra. Materiały III Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pod patronatem MAPRIAL. Moskwa, RUDN, 1-2 grudnia 2017 roku.
 6. Przygotowanie młodzieży szkolnej do TRKI (subtesty “Pisanie” i “Mówienie”)
  I. Ju. Il’icziowa [w:] Od bilingwizmu ku translingwizmowi: pro et contra. Materiały III Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pod patronatem MAPRIAL. Moskwa, RUDN, 1-2 grudnia 2017 roku.
 7. Testologia. Tom pokonferencyjny z materiałami XLVI Międzynarodowej konferencji filologicznej 13-22 marca 2017 r. Sankt Petersburg, 2017, s. 56-62.
  Dubinina N. A. Subtest “Mówienie” testu z języka rosyjskiego jako obcego dla młodzieży szkolnej (poziom C1)
 8. Bilingwizm we współczesnym świecie. Materiały Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej 22–23 marca 2019 [wydanie elektroniczne]. Parma, Milano (Włochy). S. 188–191.
  Dubinina N. A. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego dla dzieci. Opracowanie Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu
 9. Testologia. Czasopismo naukowo-praktyczne. Nr 1(13) /2019. Sankt Petersburg: Zlatoust, 2019. S. 45–52
  Il’icziowa I. Ju., Dubinina N. A., Lejfland-Berntsson L. W., Kulikowskaja L. Ju. Uznanie statusu rodowitego użytkownika języka rosyjskiego: format egzaminu
 10. Testologia. Czasopismo naukowo-praktyczne. Nr 1(13) /2019. Sankt Petersburg: Zlatoust, 2019. S. 37–40
  Dubinina N. A., Il’icziowa I. Ju., Smirnowa-Henriques A., Maznowa S., Fomina W. Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego w Brazylii. Doświadczenie przygotowania i przeprowadzenia
 11. Testologia. Tom pokonferencyjny z materiałami XLVII Międzynarodowej konferencji filologicznej (Sankt Petersburg, 19-28 marca 2018 r.). Kazań, 2018, s. 25-30.
  Dubinina N. A., Il’icziowa I. Ju. W sprawie odnowiania zadań TRKI-II/B2, TRKI-III/C1, TRKI-IV/C2
 12. Testologia. Czasopismo naukowo-metodyczne. Nr 2(14) /2020. Sankt Petersburg: Lema, 2020. S. 104–114
  Dubinina N. A., Smirnowa Henriques A., Maznowa S., Fomina V., Mikheeva Yu., Dos Reis A., Yermalayeva Franco V. Survey of Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) participants in Brazil
 13. Testologia. Czasopismo naukowo-metodyczne. Nr 2(14) /2020. Sankt Petersburg: Lema, 2020. S. 45–54
  Dubinina N. A., Il’icziowa I. Ju. W sprawie opracowania tebel Reutera dla poziomów od TEU/A1 do TRKI-I/B1
 14. Język rosyjski na skrzyżowaniu epok: tradycje i innowacje w rysycystyce. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. Eriwań, 26 — 28 września 2019 r. — Eriwań: RAU, 2019. — S. 52 — 58.
  Il’icziowa I. Ju., Dubinina N. A., Azarian N. M. TRKI w funkcji niezależnej atestacji uczniów (z doświadczeń przeprowadzania TRKI w Bawarii)
 15. Nauczycielowi szkoły rosyjskiej za grankicą. Wybór artykułów pod red. Gielfreich P. G., Gołubiewej A. W. Sankt Petersburg: Złatoust, 2019, C. 253–263.
  Dubinina N. A., Il’icziowa I. Ju., Ptiuszkin D. W. Certyfikat z języka rosyjskiego jako obcego dla dzieci (Opracowanie Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego)
 16. Potencjał TRKI przy nauczaniu języka rosyjskiego dzieci w Japonii (Teaching Russian to children in Japan: TORFL Prospects) 日本在住の子どものロシア語教育におけるTORFLテストの可能性
  Dubinina N. A., Higashi-Szatochina G. S. (Referat na konferencji “Nauczanie języka rosyjskiego w Japonii jako ojczystego, dziedziczonego i obcego. Młode pokolenie: ich doświadczenia, problem i zadania”. Japonia, Sapporo, 06-07 lutego 2021 r.
 17. Ptiuszkin D. W. Akcje, mające na celu popularyzacje i rozpowszechnienie języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej oraz stworzenie pozytywnego wizerunku rosyjskiego systemu szkolnictwa wyższego, realizowane przez uczelnie Rosji w 2021 roku

Inne prezentacje

 1. Historia kontaktów Uniwersytetu Petersburskiego i Francii (.pdf) — w języku rosyjskim