TOPIK

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) to  międzynarodowy egzamin w celu stwierdzenia  poziomu władania językiem koreańskim. Egzamin przeprowadza koreańska instytucja NIIED (National Institute of International Education).

Egzamin TOPIK aktualnie jest realizowany w ponad 30 krajach świata. W Sankt Petersburgu egzamin odbywa się trzy razy do roku — na wiosnę, w lecie i na jesieni.

Kto stawia się do egzaminu?

 • Osoby uczący się języka koreańskiego
 • Obywatele państw zagranicznych i zagraniczni Koreańczycy współrodacy, dla których język koreański nie jest językiem pierwszym (odziedziczonym)
 • Osoby ubiegające się o studia na uniwersytecie zarówno w Republice Korei, jak i poza krajem
 • Osoby poszukujące zatrudnienia zarówno w Republice Korei, jak i poza krajem
 • Osobu, zamierzające zwrócić się o wizę roboczą w przypadku zatrudnienia w firmie koreańskiej

Po co stawiać się do egzaminu?

Żeby potwierdzić swoje władanie językiem. Koniecznie mają go zdawać ci, kto zamierza studiować na uniwersytecie na studiach bakalarskich / magisterskich lub podejmuje pracę. Posiadanie certyfikatu daje możliwość uzyskania zniżek lub stypendiów w niektórych koreańskich uczelniach. Poza tym certyfikat TOPIK może się przydać przy załatwieniu stałego pobytu / obywatelstwa Korei Południowej oraz w przypadku wyrobienia wizy przez imigrantów będących w związku małżeńskim z obywatelem Republiki Korei.

Rejestracja na egzamin

Zgodnie z postanowieniem Rządu Sankt Petersburga z dnia 13 marca 2020 roku Nr 121 “O środkach przeciwdziałania rozpowszechnieniu się w Sankt Petersburgu nowej infekcjii koronowirusowej (COVID-19)” i postanowieniem Głównego Państwowego Lekarza Sanitaryjnego na miasto Sankt Petersburg z dnia 12.10.2021 Nr 3  «O wykonywaniu w Sankt Petersburgu szczepień profilaktycznych przeciwko nowej infekcjii koronowirusowej niektórym grupom obywateli na mocy wskazań epidemiologicznych» wstęp na egzamin będzie możliwy tylko w przypadku posiadania kodu QR o pełnym cyklu wakcynacji / kodu QR o przejściu choroby lub zaświadczenia o zwolnieniu z wakcynacji ze względów zdrowotnych wraz z negatywnym testem PCR zrobionym nie więcej niż na 48 godzin przed egzaminem (dla zdających w wieku od lat 18).

W przypadku, jeżeli zdający nie ukończył 18. roku życia, przy wejściu na egzamin wystarczy przedstawić test PCR zrobiony nie więcej niż na 48 godzin przed egzaminem.

Zwracamy uwagę, że w dniu egzaminu kod QR można mieć w postaci elektronicznej, natomiast zaświadczenie o zwolnieniu z wakcynacji ze względów zdrowotnych wraz z negatywnym testem PCR trzeba mieć w postaci wydrukowanej.

Data egzaminu*

Rejestracja*

Ogłoszenie wyników*

10 kwietnia (niedziela)

22 grudzień 2021 – 19 stycznia 2022

19 maja

10 lipca (niedziela)

20 kwietnia – 20 maja

18 sierpnia

16 października (niedziela)

27 czerwca – 29 lipca

24 listopada

Szanowni uczestnicy, zwracamy waszą uwagę, że wymienione daty są orientacyjne i mogą się zmienić zgodnie ze wskazówkami Konsulatu Republiki Korei. Prosimy o pilnowanie aktualnej informacji na stronie.

Zgłoszenia, skierowane wcześniej i/lub później niż podane terminy, rozpatrywane nie będą. Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia.

Przyjmowanie dokumentów na egzamin TOPIK 81 (10 kwietnia 2022 roku) kończy się 28 stycznia 2022 roku o godz. 14:00 (czas moskiewski).

Zwracamy Państwa uwagę, że w związku z niestabilną sytuacją co do rozpowszechnienia się nowej ingfekcji koronowirusowej COVID-19 dostępna jest rejestracja na odległość.

Wszystkie wymienione niżej punkty są obowiązkowe dla rejestracji na egzamin z języka koreańskiego TOPIK. Wypełniony onlinowy formularz zgłoszenia nie wyklucza obowiązku wypełnienia kwestionariusza «The Test of Proficiency in Korean Application Form» i wysyłki wszystkich wymaganych dokumentów na pocztę, jako też i vice versa. Procedura rejestracji na egzaminy jest następująca:

 1. Należy wypełnić formularz onlinowy zgłoszenia na egzamin.
  Szanowni zdający, prosimy o uważne wypełnienie formularza. Nazwisko i imię łacinką należy pisać tak, jak jest w paszporcie. Jeżeli nie macie pewności co do pisowni waszego imienia po koreańsku, zwróćcie się do nas do Centrum o pomoc naszego specjalisty. Zgodnie z regułami przeprowadzania egzaminu TOPIK, błędy popełnione przez osobę zdającą w pisowni imienia lub dacie urodzenia nie podlegają zmianie po zakończeniu rejestracji.
 1. Skierować na pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przyjść do Centrum z następującymi dokumentami:
  • paszport (strony ze zdjęciem i adresem rejestracji) osoby zdającej egzamin / świadectwo urodzenia oraz paszport przedstawiciela w przypadku, jeżeli osoba zdająca nie ukończyła 18 lat
  • wypełniony kwestionariusz (imię łacinką należy pisać jak w paszporcie)
  • kolirowe foto en face jak na dokumenty

Ściągnąć formularz ankiety i wzór można niżej:

Po opracowaniu pisma od osoby zgłaszającej się pracownicy Centrum testowania przyszlą umowę, rekwizyty dla dokonania opłaty egzaminu i dalsze instrukcje.

Wszystkie wpływające na pocztę zgłoszenia są opracowywane przez pracowników Centrum testowania ręcznie, wobec tego czas czekania na odpowiedź wynosi do 2-3 dni. Jeżeli nie odpowiedziano w tym terminie, skontaktujcie się z nami telefonicznie: +7 (812) 325 11 24.

Ważne: po wysłaniu do Centrum podpisanych dokumentów i potwierdzenia opłaty przekonajcie się, że przyszło pismo potwierdzające odbiór wymienionych dokumentów. Jeżeli nie otrzymano potwierdzenia w ciągu 2-3 dni pracujących, skontaktujcie się z nami telefonicznie.

Dzień egzaminu

Wstęp na egzamin będzie możliwy tylko w przypadku posiadania kodu QR o pełnym cyklu wakcynacji / kodu QR o przejściu choroby lub zaświadczenia o zwolnieniu z wakcynacji ze względów zdrowotnych wraz z negatywnym testem PCR zrobionym nie więcej niż na 48 godzin przed egzaminem (dla zdających w wieku od lat 18). W przypadku, jeżeli zdający nie ukończył 18. roku życia, przy wejściu na egzamin wystarczy przedstawić test PCR zrobiony nie więcej niż na 48 godzin przed egzaminem.

Zwracamy uwagę, że w dniu egzaminu kod QR można mieć w postaci elektronicznej, natomiast zaświadczenie o zwolnieniu z wakcynacji ze względów zdrowotnych wraz z negatywnym testem PCR trzeba mieć w postaci wydrukowanej.

W dniu egzaminu wejście uczestnika do sali egzaminacyjnej będzie odbywać się na 30-40 minut przed zamknięciem wstępu do budynku i tylko pod warunkiem okazania przez uczestnika następujących dokumentów:

 1. Dowód tożsamości (paszpotr zagraniczny dla sprawdzenia imienia w języku angielskim*)
  *jeżeli podczas rejestracji był okazany tylko passport wewnętrzny FR i na moment egzaminu uczestnik nie posiada paszportu zagranicznego, dopuszczalne jest okazanie paszportu wewnętrznego lub świadectwa urodzenia. Na dokumencie jednak obowiązkowo powinno być zdjęcie uczestnika.

 2. Voucher - "grzbiet", dolna część ankiety rejestracyjnej (TOPIK Identification Slip). Na voucherze obowiązkowo powinno być naklejone zdjęcie uczestnika (zdjęcie kolorowe en face jak na dokumenty), które powinno być zgodne ze zdjęciem wysłanym do Centrum przy rejestracji, oraz powinien być wpisany personalny numer rejestracyjny. Prosimy o zachowanie vouchera do momentu otrzymywania wyników egzaminu.

topik78 obrazets

W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów przy wejściu na egzamin uczestnik nie będzie dopuszczony do składania egzaminu, a wpłacone pieniądze nie będą zwrócone.

Dla zapobieżenia rozpowszechnieniu się infekcji koronowirusowej w dniu egzaminu obowiązują następujące reguły:
 1. Wstęp na egzamin będzie możliwy tylko w przypadku posiadania kodu QR o pełnym cyklu wakcynacji / kodu QR o przejściu choroby lub zaświadczenia o zwolnieniu z wakcynacji ze względów zdrowotnych wraz z negatywnym testem PCR zrobionym nie więcej niż na 72 godziny przed egzaminem. W przypadku, jeżeli zdający nie ukończył 18. roku życia, przy wejściu na egzamin wystarczy przedstawić test PCR zrobiony nie więcej niż na 48 godzin przed egzaminem. Zwracamy uwagę, że w dniu egzaminu kod QR można mieć w postaci elektronicznej, natomiast zaświadczenie o zwolnieniu z wakcynacji ze względów zdrowotnych wraz z negatywnym testem PCR trzeba mieć w postaci wydrukowanej.
 2. Przejście w strefę egzaminu będzie realizowane według spisów uczestników. Przejście osób postronnych jest surowo zabronione.
 3. Przejście do sali będzie realizowane w następującym trybie:
  - dezinfekcja rąk;
  - pomiar temperatury;
  - sprawdzenie dowodu tożsamości i vouchera.
 4. Wstęp bez maseczki surowo zabroniony
 5. Prosimy o zachowanie odstępów przy wejściu i wyjściu.
 6. Osoby mające podwyższoną temperature (powyżej 37.5) oraz objawy infekcji koronowirusowej (kaszel, utrudniony oddech) do egzaminu dopuszczone NIE będą.

Cena przechodzenia egzaminu

Poziom

Cena

TOPIK I

2000 rubli

TOPIK II

2500 rubli

Jak długo jest ważny certyfikat TOPIK?

Certyfikat jest ważny w ciągu dwu lat od daty ogłoszenia wyniku egzaminu.

Struktura egzaminu TOPIK

Są dwa poziomy egzaminu TOPIK: TOPIK I i TOPIK II. Poziomy składają się z sześciu podpoziomów — gypów. (급). Niżej w tabeli można zapoznać się z podziałem gypów na poziomy oraz z ilościami punktów niezbędnymi dla ich przyznania.

Typ

TOPIK I

TOPIK II

Poziom

1 poziom

2 poziom

3 poziom

4 poziom

5 poziom

6 poziom

Ilość punktów

Od 80 punktów

Od 140 punktów

Od 120 punktów

Od 150 punktów

Od 190 punktów

Od 230 punktów

Przy składaniu TOPIK I lub TOPIK II można uzyskać dowolny gyp zależnie od tego, ile nazbiera się punktów. Na przykład, jeżeli składało się TOPIK II i planowało się uzyskanie 4. gypu, ale trochę zabrakło punktów do niego, uzyskuje się 3. gyp. Niestety, jeżeli zabraknie punktów do 3. gypu, otrzymanie certyfikatu TOPIK II okazuje się niemożliwe.

Rozkład egzaminu TOPIK

Poziom

Sesja

Część

Czas zamknięcia przejścia do sali

Rozpoczęcie egzaminu

Zakończenie egzaminu

Ogólna ilość punktów

TOPIK I

1 sesja

Rozumienie ze słuchu

09:10

09:40

11:20

100

Czytanie

TOPIK II

1 sesja

Rozumienie ze słuchu

12:20

12:50

14:40

110

Pisanie

2 sesja

Czytanie

15:00

15:10

16:20

70

Pożyteczne linki

 1. Oficjalna strona internetowa TOPIK
 2. Strona internetowa Konsulatu Generalnego Republiki Korei w Sankt Petersburgu

Materiały  dla przygotowujących się do egzaminu TOPIK

Normatywne akty Uniwersytetu Petersburskiego