Cambridge English: Advanced

Co to jest "Cambridge English: Advanced"?

Cambridge English: Advanced to egzamin z języka angielskiego dla poziomu C1 (Advanced). Certyfikat ten potwierdza wyjątkowe osiągnięcia posiadacza w nauce języka angielskiego, m.in. gotowość do komunikowania się w języku angielskim w środowisku akademickim i zawodowym.

Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, że jego posiadacz dysponuje jedną z najbardziej renomowanych kwalifikacji językowych na świecie. Jest to osiągnięcie, z którego można być dumnym. Dokładniej o egzaminie Cambridge English: Advanced.

Certyfikat Cambridge English: Advanced może zawierać oceny «Grade A», «Grade B» oraz «Grade C». Każdej ocenie odpowiadają określone punkty klasyfikacji Cambridge English Scale:

  • Pass at Grade A 200 – 210 punktów (poziom C2 w systemie  ESOKJ)
  • Pass at Grade B 193 – 199 punktów (poziom C1 w systemie  ESOKJ)
  • Pass at Grade C 180 – 192 punktów (poziom C1 w systemie  ESOKJ)
  • Level B2: 160 – 179 punktów

Ocena «Grade A» potwierdza władanie językiem angielskim na poziomie C2 (analogicznie do egzaminu CPE) w systemie  ESOKJ. Oceny «Grade B » i «Grade C» oznaczają, że egzamin jest złożony pomyślnie i oczekiwany poziom C1 został potwierdzony. Ocena «Level B2» oznacza, że wiedza zdającego odpowiada poziomowi B2 (analogicznie do egzaminu FCE). Jeżeli zdający nie uzbiera ilości punktów, niezbędnej dla poziomu B2, wynik egzaminu uważa się za niedostateczny i certyfikatu nie wystawia się. Dokładniej o klasyfikacji wyników egzaminu Cambridge English: Advanced.

Egzamin Cambridge English: Advanced testuje 4 rodzaje aktywności mowy

Czytanie i gramatyka (Reading & Use of English) 

1 godzina 30 minut

Od egzaminowanego oczekuje się zdolności pracy z tekstami różnych rodzajów literackich z periodyków i literatury pięknej oraz znajomości słownictwa i gramatyki języka angielskiego.

Pisanie (Writing)

1 godzina 30 minut

Sprawdzana jest umiejętność pisania różnych tekstów (esej, list, artykuł, sprawozdanie, wypracowanie).

Rozumienie ze słuchu (Listening)

40 minut

Testuje się umiejętność słuchowego odbioru mowy ustnej z różnych źródeł, przykładowo, wywiady, audycje radiowe, prezentacje, komunikacja codzienna.

Mówienie (Speaking)

15 minut

Ta część egzaminu jest realizowana we dwójki.

Egzaminowany powinien zademonstrować umiejętność prowadzenia dialogu z egzaminatorem oraz z innym egzaminowanym, jak również umiejętność monologu.

 

Dokładniej o formacie egzaminu

 

Materiały dla przygotowujących się

Przykładowe materiały dla każdej z części egzaminu Cambridge English: Advanced są dostępne na stronie Cambridge English.

Jeżeli interesują was skuteczne sposoby nauki i doskonalenia języka angielskiego, odwiedzcie dział «Nauka języka angielskiego» na stronie internetowej Cambridge English, gdzie można znaleźć szereg bezpłatnych materiałów i gier.