Cambridge English: Preliminary

Co to jest "Cambridge English: Preliminary"?

Cambridge English: Preliminary to egzamin z języka angielskiego dla poziomu B1 (Intermediate). Certyfikat ten potwierdza umiejętność porozumiewania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego.

Certyfikat Cambridge English: Preliminary może zawierać oceny «Pass with Distinction», «Pass with Merit» oraz «Pass». Każdej ocenie odpowiadają określone punkty klasyfikacji Cambridge English Scale:

  • Pass with Distinction: 160 – 170 punktów (poziom B2 w systemie  ESOKJ)
  • Pass with Merit: 153 – 159 punktów (poziom B1 w systemie  ESOKJ)
  • Pass: 140 – 152 punktów (poziom B1 w systemie  ESOKJ)
  • Level A2: 120 – 139 punktów

Ocena «Pass with Distinction» potwierdza władanie językiem angielskim na poziomie B2 (analogicznie do egzaminu FCE) w systemie  ESOKJ. Oceny «Pass with Merit» i «Pass» oznaczają, że egzamin jest złożony pomyślnie i oczekiwany poziom został potwierdzony. Ocena «Level A2» oznacza, że wiedza zdającego odpowiada poziomowi A2 (analogicznie do egzaminu KET). Jeżeli zdający nie uzbiera ilości punktów, niezbędnej dla poziomu A2, wynik egzaminu uważa się za niedostateczny i certyfikatu nie wystawia się.

Egzamin Cambridge English: Preliminary zawiera 3 części

Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

1 godzina 30 minut

Testuje się umiejętność wyszczególnienia głównej myśli z prostych pisanych tekstów w języku angielskim, w tym z periodyków, oraz umiejętność poprawnego używania znanych słów i fraz: umiejętność budowy zdań zgodnie z regułami składni angielskiej.

Rozumienie ze słuchu (Listening)

36 minut

Testuje się umiejętność rozumienia prostych ustnych tekstów w języku angielskim, w tym ogłoszeń, oraz dialogów na tematy z życia codziennego.

Mówienie (Speaking)

10-12 minut

Testuje się zdolność do uczestniczenia w dialogach na znane tematy, zadawania pytań, odpowiadania na nie oraz opowiadania o swoich zamiłowaniach itd.

 

Dokładniej o formacie egzaminu

 

Materiały dla przygotowujących się

Przykładowe materiały dla każdej z części egzaminu Cambridge English: Preliminary są dostępne na stronie Cambridge English.

Jeżeli interesują was skuteczne sposoby nauki i doskonalenia języka angielskiego, odwiedzcie dział «Nauka języka angielskiego» na stronie internetowej Cambridge English, gdzie można znaleźć szereg bezpłatnych materiałów i gier.

Na Uniwersytecie Petersburskim odbywa się także egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools.  Jego struktura i format pokrywa się z egzaminem Cambridge English: Preliminary. Swoistość egzaminu objawia się w orientacji tematyk jego treści na dzieci w wieku szkolnym.