Cambridge English: Business Vantage i Higher

Co to jest "Cambridge English: Business Vantage" i "Cambridge English: Higher"?

Cambridge English: Business Vantage to egzamin z języka angielskiego dla poziomu B2 (Upper-Intermediate). Certyfikat ten potwierdza umiejętność używania języka angielskiego w dziedzinie komunikacji biznecowej.

Cambridge English: Business Higher to egzamin z języka angielskiego dla poziomu С1 (Advanced). Certyfikat ten potwierdza umiejętność używania języka angielskiego w dziedzinie komunikacji biznecowej na wysokim poziomie.

Certyfikaty Cambridge English: Business Vantage i Higher mogą zawierać oceny «Grade A», «Grade B» oraz «Grade C». Każdej ocenie odpowiadają określone punkty klasyfikacji Cambridge English Scale:

Cambridge English: Business Vantage

Cambridge English: Business Higher

  • Grade A: 180 – 190 punktów (poziom C1 w systemie ESOKJ)
  • Grade B: 173 – 179 punktów (poziom B2 w systemie ESOKJ)
  • Grade C: 160 – 172 punktów (poziom B2 w systemie ESOKJ)
  • Level В1: 140 – 159 punktów
  • Grade A: 200 – 210 punktów (poziom C2 w systemie ESOKJ)
  • Grade B: 193 – 199 punktów (poziom C1 w systemie ESOKJ)
  • Grade C: 180 – 192 punktów (poziom C1 w systemie ESOKJ)
  • Level В2: 160 – 179 punktów

Oceny «Grade A» za egzamin Cambridge English: Business Vantage i Cambridge English: Business Higher potwierdzają władanie językiem angielskim odpowiednio na poziomie B2 i C1 w systemie  ESOKJ. Oceny «Grade A», «Grade B » i «Grade C» oznaczają, że egzamin jest złożony pomyślnie i oczekiwany poziom został potwierdzony. Oceny «Level B1» i «Level B2» oznaczają, że wiedza zdającego odpowiada poziomom odpowiednio B1 i B2. Jeżeli zdający nie uzbiera niezbędnej ilości punktów, wynik egzaminu uważa się za niedostateczny i certyfikatu nie wystawia się.

Egzaminy Cambridge English: Business Vantage i Higher testują 4 rodzaje aktywności mowy

Business Vantage

Czytanie (Reading)

1 godzina

Testuje się umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów pisanych w języku angielskim, w tym z artykułami na tematy biznesu oraz z korespondencją roboczą.

Pisanie (Writing)

45 minut

Testuje się umiejętność tworzenia różnych typów tekstów pisanych w języku angielskim, w tym pisma biznesowe, zapytania, sprawozdania itd.

Rozumienie ze słuchu (Listening)

40 minut

Testuje się umiejętność rozumienia ustnych tekstów w języku angielskim, w tym wywiadów, prezentacji itd.

Mówienie (Speaking)

14 minut

Testuje się zdolność uczestniczenia w dialogach dotyczących dziedziny biznesu.

 

Dokładniej o formacie egzaminu Cambridge English: Business Vantage

 

Business Higher

Czytanie (Reading)

1 godzina

Testuje się umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów pisanych w języku angielskim, w tym z artykułami na tematy biznesu oraz z korespondencją roboczą.

Pisanie (Writing)

1 godzina 10 minut

Testuje się umiejętność tworzenia różnych typów tekstów pisanych w języku angielskim, w tym pisma biznesowe, zapytania, sprawozdania itd.

Rozumienie ze słuchu (Listening)

40 minut

Testuje się umiejętność rozumienia ustnych tekstów w języku angielskim, w tym wywiadów, prezentacji itd.

Mówienie (Speaking)

16 minut

Testuje się zdolność uczestniczenia w dialogach dotyczących dziedziny biznesu.

 

Dokładniej o formacie egzaminu Cambridge English: Business Higher

 

Materiały dla przygotowujących się

Przykładowe materiały dla każdej z części egzaminu Cambridge English: Business Vantage są dostępne na stronie Cambridge English. Przykładowe materiały dla każdej z części egzaminu Cambridge English: Business Higher są dostępne na stronie.