Egzamin kompleksowy

Egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej (dalej – Egzamin Kompleksowy). Od 1 stycznia 2015 roku wszyscy obywatele państw obcych, pragnący uzyskać zezwolenie pracy (nie dotyczy specjalistów o wysokich kwalifikacjach), patent, zezwolenie na pobyt czasowy lub kartę stałego pobytu, mają obowiązek składania egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych FR. Wymóg ten został wprowadzony Ustawą z dnia 20 kwietnia 2014 roku Nr74-FZ „O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej „O statusie prawnym obywateli państw obcych w Federacji Rosyjskiej”.

Zwracamy uwagę, że od 1 sierpnia 2021 roku został zmieniony format Egzaminu Kompleksowego (Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 840 „O zatwierdzeniu wymogów do minimalnego poziomu wiedzy, niezbędnej dla złożenia egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej”. Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 31 maja 2021 roku nr 824 „O zatwierdzeniu ordynacji o przeprowadzeniu  egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej”).

Egzamin kompleksowy może być składany na następujących poziomach:

  • poziom odpowiadający celowi otrzymania patentu lub zezwolenia pracy (poziom 1)
  • poziom odpowiadający celowi otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy (poziom 2)
  • poziom odpowiadający celowi otrzymania karty stałego pobytu (poziom 3)

Egzamin kompleksowy zawiera trzy moduły:

  • Język rosyjski jako obcy i
  • Historia Rosji
  • Podstawy ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej

Egzamin kompleksowy odbywa się w formie ustnej i pisemnej, trzeba wybrać jeden z wariantów odpowiedzi, wpisać poprawną odpowiedź lub odpowiedzieć na pytanie rozmówcy.

W materiałach 1. poziomu wszystkie zadania mają format testu, ustnej części egzaminu nie ma.

W materiałach 2. i 3. poziomu większa część zadań ma format testu, kilka zadań ma format otwarty (podanie, list do przyjaciela), jest ustna część egzaminu (dialog, monolog, opis obrazku).

Materiały do przygotowania się do Egzaminu Kompleksowego (ściągnąć demo)

 

Cena egzaminu

Cena Egzaminu Kompleksowego z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych FR zależy od poziomu, potrzebnego zdającemu, i jest podana w tabeli.

 

Poziom
Cena testowania, rub.

Poziom odpowiadający celowi otrzymania patentu lub zezwolenia pracy (poziom 1)

 3000

Poziom odpowiadający celowi otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy (poziom 2)

 4000

Poziom odpowiadający celowi otrzymania karty stałego pobytu (poziom 3)

 4000

Usługa wydania kopii certyfikatu

 300

Tryb poprawki Egzaminun Kompleksowego

Osobom, które nie zdały Egzaminu Kompleksowego, przysługuje prawo powtórnego składania wszystkich modułów egzaminu na warunkach opłaty pełnej jego ceny.

Przygotowanie do Egzaminu Kompleksowego

Dla przygotowania do złożenia egzaminu kompleksowego z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej osoby zainteresowane mają możliwość uczęszczania na bezpłatną konsultację «Szkoła migrantów», w ramach której mogą uzyskać informacje dotyczące procedury testowania oraz zapoznać się z próbną wersją testu. W trakcie konsultacji osobom uczestniczącym opowiada się o najważniejszych datach i wydarzeniach historycznych, aktach prawnych dotyczących ustawodawstwa migracyjnego Federacji Rosyjskiej, terminach i pojęciach występujących w testach.

Konsultacja dla przygotowujących się do złożenia egzaminu kompleksowego z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnyh Federacji Rosyjskiej «Szkoła migrantów» odbywa się w każdy wtorek o godz. 17:00.

Zadajcie pytanie lub zostawcie zgłoszenie

       
 

Rozkład przyjmowania egzaminu na Uniwersytecie Petersburskim

Egzamin Kompleksowy na Uniwersytecie Petersburskim jest przyjmowany co tydzień we wtorek i piątek.

Dzień tygodnia

Poziom, godzina rozpoczęcia

Wtorek

13:00 – Egzamin kompleksowy na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia pracy lub patentu

14:00 - Egzamin kompleksowy na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia na pobyt czasowy

15:00 - Egzamin kompleksowy na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania karty stałego pobytu

Piątek

13:00 – Egzamin kompleksowy na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia pracy lub patentu

14:00 - Egzamin kompleksowy na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia na pobyt czasowy

15:00 - Egzamin kompleksowy na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania karty stałego pobytu

Akty normatywne Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu