Wiedza w domu

Cykl webinariów “Wiedza w domu”

Dla wspierania nauczycieli nie tylko w Rosji, lecz także w krajach zagranicznych, Uniwersytet Petersburski wspólnie z agencją “Rossotrudniczestwo” uruchamia project edukacyjny «Wiedza w domu».

W ramach tego projektu uruchomiono cykl webinariów, których temastyka jest związana z metodyką nauczania różnych dyscyplin, w tym języka rosyjskiego. Pierwszy cykl webinariów jest poświęcony przeważnie sprawom nauczania języka rosyjskiego jako obcego oraz sprawom przygotowania do testów z języka rosyjskiego jako obcego.

Webinarium 1. Współczesny język rosyjski a język rosyjski jako obcy – zmniejszamy rozziew
 
Webinarium 2. Mechanizmy wspierania języka rosyjskiego za granicą
 
Webinarium 3. Sprawdź siebie – uwierz w siebie. TRKI nową możliwością
 
Webinarium 4. Tło emocjonalne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego – co, po co i jak?
 
Webinarium 5. Tajniki skutecznego przygotowania się do TRKI – poziomy A1 i A2 (dla osób przygotowujących się) – w języku angielskim
 
Webinarium 6. Pedagogika cyfrowa – wczoraj, dziś i jutro
 
Webinarium 7. Nauczanie na poziomach B1-C1 i przygotowanie do testów wysokich poziomów za granicą
 
Webinarium 8. Tajniki skutecznego przygotowania się do TRKI – poziom B1– w języku angielskim
Webinarium 9. Rozwój zasobu leksykalnego studentów – aktywne formy pracy w klasie podczas prezentacji, powtórzenia, kontroli
Webinarium 10. Język rosyjski dla komunikacji biznesowej – praktyka, testy, projekty onlinowe
 
Webinarium 11. Zasoby cyfrowe współczesnej edukacji

Webinarium 12. Dodatkowe materiały na lekcjach języka rosyjskiego jako obcego dla młodzieży szkolnej. Przegąd współczesnej literatury i filmu dla dzieci

Webinarium 13. Współczesne podejścia do nauczania historii
 

Webinarium 14. Międzynarodowe projekty Uniwersytetu Petersburskiego – szkoła online, olimpiada, praktyki konwersacyjne

Webinarium 15. Resursy humanistyczne pedagogiki cyfrowej
Webinarium 16. «Kamienie podwodne» w języku rosyjskim – jak wyjaśnić trudności