O Centrum Testowania Językowego

Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego umożliwia złożenia egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, kompleksowego egzaminu z języka rosyjskiego, historii Rosji oraz podstaw ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Poza tym w naszym Centrum jest możliwe złożenie egzaminu z języka angielskiego Uniwersytetu w Cambfridge (Cambridge University Press and Assessment) oraz egzaminu stwierdzającego stopień opanowania języka hebrajskiego (YAEL).

Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego zostało utworzone 22 sierpnia 1997 roku w celu orgasnizowania i realizacji państwowego testowania cudzoziemców w zakresie znajomości języka rosyjskiego jako obcego (TRKI). Już od ponad 20 lat Uniwersytet Petersburski jest jednym z liderów w dziedzinie testowania obcokrajowców.

Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki Rosji nr 471 z dnia 6 lipca 2019 roku Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu został wpisany na listę instytucji edukacyjnych realizujących testowanie z języka rosyjskiego jako obcego i upoważniony do wydawania certyfikatu zatwierdzonego przez państwo. Wystawiany przez Uniswersytet Petersburski certyfikat jest jedynym oficjalnym dokumentem poświadczającym stopień opanowania języka rosyjskiego jako obcego zgodnie z ogólnoeuropejskimi kompetencjami językowymi (CEFR). Odpowiedni certyfikat jest niezbędny przy wstępowaniu na rosyjskie uczelnie.

Poza realizacją państwowego testowania z języka rosyjskiego jako obcego Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki Rosji nr 481 z dnia 11 czerwca 2021 roku Uniwersytet Petersburski jest upoważniony do przeprowadzenia egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji oraz podstaw ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej (Egzamin Kompleksowy).

Zadajcie pytanie lub zostawcie zgłoszenie