Cambridge English: Key

Co to jest "Cambridge English: Key"?

Cambridge English: Key to egzamin z języka angielskiego dla poziomu А2 (Elementary). Certyfikat ten potwierdza umiejętność porozumiewania się w języku angielskim w ograniczonej ilości prostych sytuacji.

Certyfikat Cambridge English: Key może zawierać oceny «Pass with Distinction», «Pass with Merit» oraz «Pass». Każdej ocenie odpowiadają określone punkty klasyfikacji Cambridge English Scale:

  • Pass with Distinction: 140 – 150 punktów (poziom B1 w systemie  ESOKJ)
  • Pass with Merit: 133 – 139 punktów (poziom A2 w systemie  ESOKJ)
  • Pass: 120 – 132 punktów (poziom A2 w systemie  ESOKJ)
  • Level A1: 100 – 119 punktów

Ocena «Pass with Distinction» potwierdza władanie językiem angielskim na poziomie B1 (analogicznie do egzaminu PET) w systemie  ESOKJ. Oceny «Pass with Merit» i «Pass» oznaczają, że egzamin jest złożony pomyślnie i oczekiwany poziom został potwierdzony. Ocena «Level A1» oznacza, że wiedza zdającego odpowiada poziomowi A1. Jeżeli zdający nie uzbiera ilości punktów, niezbędnej dla poziomu A1, wynik egzaminu uważa się za niedostateczny i certyfikatu nie wystawia się.

Egzamin "Cambridge English: Key" zawiera 3 części

Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

1 godzina 10 minut

Testuje się umiejętność rozumienia prostych pisanych tekstów w języku angielskim, w tym znaków drogowych, broszur, gazet.

Rozumienie ze słuchu (Listening)

30 minut

Testuje się umiejętność rozumienia prostych ustnych tekstów w języku angielskim, w tym ogłoszeń, oraz mowy rozmówcy mówiącego powoli i wyraźnie.

Mówienie (Speaking)

8-10 minut

Testuje się zdolność do uczestniczenia w dialogach na znane tematy, zadawania pytań i odpowiadania na nie.

 

Dokładniej o formacie egzaminu

 

Materiały dla przygotowujących się

Przykładowe materiały dla każdej z części egzaminu Cambridge English: Key są dostępne na stronie Cambridge English.

Jeżeli interesują was skuteczne sposoby nauki i doskonalenia języka angielskiego, odwiedzcie dział «Nauka języka angielskiego» na stronie internetowej Cambridge English, gdzie można znaleźć szereg bezpłatnych materiałów i gier.

Na Uniwersytecie Petersburskim odbywa się także egzamin Cambridge English: Key for Schools. Jego struktura i format pokrywa się z egzaminem Cambridge English: Key. Swoistość egzaminu objawia się w orientacji tematyk jego treści na dzieci w wieku szkolnym.