Język rosyjski w dziedzinie komunikacji codziennej dla młodzieży szkolnej

Przygotujcie dzieci do przyszłości

Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego opracował test z języka rosyjskiego jako obcego dla młodzieży szkolnej. Takie testowanie pozwoli oszacować poziom języka rosyjskiego dzieci dwujęzycznych otraz dzieci uczących się języka rosyjskiego w wieku od lat 4 do 16.

Zaletą tego test jest jego ukierunkowanie tematyczne, zgodne z programem szkoły ogólnokształcącej. Dzieci  mają okazję zademonstrować swoją wiedzę i umiejętności, pomyślnie przechodząc test oparty na ciekawych i zrozumiałych dla nich materiałach.

Jest to coś większego, niż egzamin. Jest to sposób zachęcania i motywowania dzieci do nauki języka. Otrzymanie certyfikatu przyniesie uczniom: możliwość przygotowywania się do przejścia testowania państwowego z języka rosyjskiego jako obcego dla dorosłych; poczucie pewności swojej wiedzy; kontakty z nowymi przyjacółmi.

Certyfikat RKI dla młodzieży szkolnej

Testowanie dla młodzieży szkolnej – to nowoczesny test, uwzględniający specyfikę regionalną i koloryt Rosji.

W przypadku pomyślnego przejścia testu osoba testowana otrzyma certyfikat Uniwersytetu Petrsburskiego, poświadczający poziom biegłości dzieci w języku rosyjskim jako obcym zgodnie z ogólnoeuropejską klasyfikacją kompetencji językowych (CEFR).

Certyfikat o przejściu testu z języka rosyjskiego jako obcego w dziedzinie komunikacji codziennej dla młodzieży szkolnej jest wydtawiany na termin 5 lad dla poziomów od A1 do B2 i bezterminowo dla poziomu C1.

Format testowania

Każdy test składa się z 5 części, opracowanych dla kompleksowego sprawdzania kompetencji komunikacyjnych młodzieży szkolnej: «Czytanie», «Słownictwo. Gramatyka», «Pisanie», «Rozumienie ze słuchu» oraz «Mówienie». Dla dzieci-bilingwów w wieku przedszkolnym przewidziana jest ocena nawyków komunikatywnych.

Pięciopoziomowa skala pozwala praktykować sukcesywne podejście do nauki języka rosyjskiego, podnosić atrakcyjność i skuteczność dydaktyki. Test jest adaptowany do wieku szkolnego: zadania zawierają tematy i sytuacje, charakterystyczne dla wieku dzieciencego i okresu dojrzewania, dzięki czemu test staje się nie tylko ważny z punktu widzenia metodologii, lecz również interesujący dla przechodzących go dzieci.

Zapraszamy Państwo, Państwa dzieci i uczniów do udziału w testowaniu z testu z języka rosyjskiego jako obcego w dziedzinie komunikacji codziennej dla młodzieży szkolnej. Nauka języka to długi i ważny proces, a nasze testy pomogą zachować konsekwencję i motywację w drodze do celu.

Dowiedzcie się więcej o formacie testowania i naszych cenach, zostawiając zgłoszenie na poczcie elektronicznej.

Kilka faktów o nas:

  • materiały metodyczne są opracowywane przez ekspertów Centrum Testowania Językowego zgodnie z deskryptorami Rady Europy (CEFR) dla dzieci i młodzieży szkolnej
  • tysiące uczniów już z powodzeniem przeszło testowanie i otrzymało certyfikaty
  • geografia testowania rozszerza się z roku na rok: Argentyna, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Japonia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy