Język rosyjski dla biznesu

Po co przechodzić test?

Certyfikat “Język rosyjski w komunikacji biznesowej” poświadcza, że jego posiadacz ma umiejętności w zakresie języka rosyjskiego w dziedzinie biznesu, niezbędne dla przyszłej kariery. Poza tym, certyfikat jest bezterminowy. Pomyślnie przebyty test otworzy świat nowych możliwości:

  • zaimponowania pracodawcy swoją kwalifikacją;
  • otwarcia dla siebie nowych horyzontów – łatwość podróżowania po Rosji i nie tylko;
  • znalezienia nowych i pożytecznych dla biznesu znajomości.

Potwierdźcie swoje kompetencje i odkryjcie dla siebie większe możliwości dla wzajemnie korzystnej współpracy z partnerami biznesowymi z Rosji.

Format egzaminu

Poziomy testowania odpowiadają zasadom i podejściom Ogólnoeuropejskiej klasyfikacji kompetencji językowych, co ułatwia zadanie pracodawców w sprawie określenia poziomu władania językiem i pomaga osobom, uczącym się języka, w doborze właściwego poziomu egzaminu.

Każdy test składa się z 5 części opracowanych dla kompleksowego sprawdzania kompetencji komunikacyjnych: «Czytanie», «Słownictwo. Gramatyka», «Pisanie», «Rozumienie ze słuchu» oraz «Mówienie». Testowanie można przejść ocznie w naszym Centrum lub na odległość, nie wychodząc z domu lub biura.

Testy językowe są ułożone na podstawie autentycznych tekstów. Pozwala to doskonalić umiejętności komunikacyjne dla realnych sytuacji życiowych.

Porady w sprawie przyotowania się do egzaminu

Przygotowanie się do egzaminu to pracochłonny proces, wymagający sił i czasu. Dlatego ważne jest rozsądne podejście do niego. Dla przygotowania się do testu można użyć poświęconych sferze biznesu stron internetowych, peryodyków onlinowych, wydawnictw drukowanych. Polecamy korzystanie z niepowtarzalnej możliwości dołączenia się do gratisowego kursu onlineowego “Rosyjski dla biznesu na codzień»” (w języku rosyjskim).

Za pomocą tych materiałów przygotujecie się do testowania z języka rosyjskiego w komunikacji biznesowej i przeanalizujecie swoje silne i słabe strony, co ostatecznie przysporzy pewności na egzaminie i pozwoli swobodnie posługiwać się językiem rosyjskim w międzynarodowym środowiskiu biznesowym.

Kilka faktów o nas:

  • tysiące ludzi już przeszli pomyślnie testowanie i otrzymali certyfikaty;
  • obszerna geografia testowania: Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Francja, Szwajcaria,Korea Południowa, Rosja, Japonia i inne kraje.