Test z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI)

Testowanie z języka rosyjskiego jako obcego jest oparte na jednolitym systemie certyfikacyjnym określenia poziomu władania praktycznym językiem rosyjskim i jest ułożone z uwzględnieniem celów jego użytkowania, nawyków i umiejętności posługiwania się środkami językowymi dla realizacji określonych taktyk zachowań językowych w podstawowych odmianach aktywności mowy.

Informacje o TRKI w języku angielskim są dostępne tu / Information about the TORFL  is availiable here.

Testowanie jest podzielone na 6 poziomów ogólnego władania językiem rosyjskim:

Poziom elementarny (TEU / A1)

W przypadku pomyślnego przejścia testu poziomu elementarnego jest wydawany odpowiedni certyfikat, potwierdzający ogólne władanie językiem rosyjskim jako obcym, który poświadcza, że jego posiadacz jest w stanie zaspokoić elementarne potrzeby komunikacyjne w ograniczonej ilości sytuacji życia codziennego, dziedziny społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej. Cergtyfikat tego poziomu jest świadectwem posiadania niezbędnej i wystarczającej bazy dla dalszej nauki języka rosyjskiego.

Przykładowy test (.pdf )

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom elementarny (TEU / A1) (.pdf)

 

Poziom bazowy (TBU / A2) i poziom bazowy dla przyjmowania w obywatelstwo FR

W przypadku pomyślnego przejścia testu poziomu bazowego jest wydawany odpowiedni certyfikat, potwierdzający ogólne władanie językiem rosyjskim jako obcym, który poświadcza, że jego posiadacz jest w stanie zaspokoić podstawowe (bazowe) potrzeby komunikacyjne w dziedzinach życia codziennego w społeczeństwie, społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej. Cergtyfikat tego poziomu jest świadectwem posiadania niezbędnej i wystarczającej bazy dla dalszej nauki języka rosyjskiego. Posiadanie certyfikatu o władaniu językiem rosyjskim na poziomie bazowym jest konieczne dla przyjmowania w obywatelstwo Federacji Rosyjskiej.

Przykładowy test (.pdf)

 

Egzamin dla przyjmowania w obywatelstwo FR (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom bazowy (TBU / A2) (.pdf)

 

Pierwszy poziom certyfikacyjny (TRKI-I / B1)

W przypadku pomyślnego przejścia testu poziomu pierwszego jest wydawany odpowiedni certyfikat, potwierdzający ogólne władanie językiem rosyjskim jako obcym, który poświadcza, że jego posiadacz jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby komunikacyjne w dziedzinie życia codziennego w społeczeństwie oraz w dziedzinie społeczno-kulturalnej. Poziom ten zapewnia niezbędną komunikację w warunkach środowiska językowego (praca, nauka, wypoczynek). Posiadanie certyfikatu o władaniu językiem rosyjskim na poziomie pierwszym jest konieczne dla obcokrajowców ubigających się o studia na uczelniach rosyjskich.

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom pierwszy (TRKI-I / B1) (.pdf)

 

Poziom drugi (TRKI-II / B2)

W przypadku pomyślnego przejścia testu poziomu drugiego jest wydawany odpowiedni certyfikat, potwierdzający ogólne władanie językiem rosyjskim jako obcym, który poświadcza dość wysoki poziom kompetencji komunikacyjnej we wszyctkich dziedzinach komunikacji. Poziom ten pozwala prowadzić działalność zawodową w języku rosyjskim w charakterze specjalisty o profilu humanistycznym, inżynieryjno-technicznym lub przyrodniczym. Posiadanie certyfikatu o władaniu językiem rosyjskim na poziomie drugim jest konieczne dla otrzymania dyplomu bakalarza i/lub magistra po ukończeniu uczelni rosyjskiej.

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom drugi (TRKI-II / B2) (.pdf)

 

Poziom trzeci (TRKI-III / C1)

W przypadku pomyślnego przejścia testu poziomu trzeciego jest wydawany odpowiedni certyfikat, potwierdzający ogólne władanie językiem rosyjskim jako obcym, który poświadcza wysoki poziom kompetencji komunikacyjnej we wszyctkich dziedzinach komunikacji. Poziom ten pozwala prowadzić działalność zawodową w języku rosyjskim jako specjalista-filolog, tłumacz, redaktor, dziennikarz, dyplomata; prowadzić działalność zawodową w ekipie rosyjskojęzycznej. Posiadanie certyfikatu o władaniu językiem rosyjskim na poziomie trzecim jest konieczne dla otrzymania dyplomu bakalarza, specjalisty, magistra i kandydata nauk (doktora) w wyżej wymienionych zawodach.

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom trzeci (TRKI-III / C1) (.pdf)

 

Poziom czwarty (TRKI-IV / C2)

W przypadku pomyślnego przejścia testu poziomu czwartego jest wydawany odpowiedni certyfikat, potwierdzający ogólne władanie językiem rosyjskim jako obcym, który poświadcza wysoki poziom władania językiem rosyjskim, zbliżony do poziomu rodowitego użytkownika. Posiadanie certyfikatu o władaniu językiem rosyjskim na poziomie czwartym jest konieczne dla otrzymania dyplomu specjalisty i magistra-rusycysty, kandydata (doktora) nauk filologicznych oraz kandydata (doktora) nauk pedagogicznych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w dziedzinie języka rosyjskiego.

Przykładowy test (.pdf)

 

Test demo opracowany na Uniwersytecie Petersburskim. Poziom czwarty (TRKI-IV / C2) (.pdf)


Testowanie online

Stało się możliwe przejście testowania w trybie online. Dla komfortowego i spokojnego przejścia testowania opracowaliśmy krótką instrukcję dla tych, kto chcę przejść sesjętestową w taki sposób. Prosimy o zapoznanie się z nią, zanim będziecie rejestrować się i wykonywać testy. Pozwoli to nam na zorganizowanie i przeprowadzenie sesji testowej w sposób maksymalnie komfortowy dla wszystkich!

Instrukcja dla przejścia testowania online

 1. REJESTRACJA:

 • Należy wysłać list (mail) do Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W liście podajecie poziom TRKI oraz interesującą was date testowania.
 • Następnie pracownicy Centrum Testowania Językowego skontaktują się z wami, poproszą o nadesłanie dokumentów potrzebnych dla zapisu.
 • Po otrzymaniu z Centrum Testowania dokumentów należy je podpisać oraz opłacić egzamin, zgodnie z rekwizytami, które otrzymacie.
 • opłacić rachunek za testowanie;
 • Wysłać wszystkie kopie dokumentów do Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Uprzejmie prosimy wysyłać wszystkie dokumenty jako jeden plik PDF dobrej jakości pod swoim nazwiskiem i imieniem oraz z podaniem w tytule poziomu, przykładowo KowalskiJan B1.

Zostaniecie dopuszczeni do sesji testowania pod warunkiem wysłania na podany adres poczty electronicznej całego pakietu dokumentów na kilka dni przed sesją testową!

 1. PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU:

 • trzeba mieć do dyspozycji computer lub laptop (NIE telefon i NIE tablet), z dostępem do Internetu, myszą, klawiaturą, web-kamerą i zestawem słuchawkowym (słuchawki i mikrofon);
 • urządzenie do skanowania / fotografowania pracy pisemnej (skaner, aparat fotograficzny, smartfon z kamerą.
 1. REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS TESTOWANIA:

 • ściśle przestrzegaj czasu, przeznaczonego dla każdego subtestu;
 • nie otwieraj postronnych wkładek i okien wyszukiwarki podczas egzaminu;
 • nie używaj przycisków funkcyjnych wyszukiwarki podczas egzaminu (cofnij / naprzód / odnów / zatrzymaj);
 • nie wolno używać innych urządzeń elektronicznmych oprócz komputera, z którego realizuje się połączenie do testowania – zakaz smartfonów, słowników elektronicznmych i innych urządzeń.
 • można posługiwać się papierowym słownikiem dwujęzycznym – na poziomach A1 – B1 na subtestach «Czytanie», «Pisanie» и «Mówienie» (tylko przy wykonywaniu zadań 3 i 4); na poziomach B2 i C1 na subtestach «Czytanie» (tekst z literatury pięknej) i «Pisanie» można posługiwać się papierowym słownikiem objaśniającym.
 • dla przechodzenia testowania należy wybrać pomieszczenie z neutralnym tłem (nie należy mieć w tle okna). W pomieszczeniu ma być cicho, niedopuszczalna jest obecność w nim innych osób, tylko osoba testowana!

Podczas testowania prowadzona jest obserwacja wideo.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania reguł osoba testowana zostaje zdyskwalifikowana z sesji testowania, a wyniki testowania unieważnione!

 1. PRZECHODZENIE SUBTESTÓW:

 • testowanie jest wykonywane w ciągu dwu dni: w pierwszym dniu przechodzi się subtesty «Pisanie», «Słownictwo. Gramatyka», «Czytanie», w drugim dniu subtesty «Rozumienie ze słuchu» i «Mówienie». Podczas wykonywania subtestów na biurku ma być dowód tożsamości ze zdjęciem, dwa długopisy (niebieski lub czarny), papier do pisania formatu A4 (2-3 kartki), może być woda i czekoladka;
 • subtest «Pisanie»: zadania są wyświetlane w programie, odpowiedź pisze się odręcznie na papierze, po wykonaniu odpowiedź skanuje się lub fotografuje i wysyła się na pocztę Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego lub naszym partnerom w mieście, gdzie przechodzicie testowanie. Nie zapomnijcie na każdej kartce napisać nazwisko, imię, kraj, datę testowania i poziom, przykładowo Kowalski Jan, Polska, 05.05.2020, В1. Dla wykonywania zadańа pisemnych trzeba mieć 3-4 kartki czystego papieru formatu А4;
 • subtesty «Słownictwo. Gramatyka», «Czytanie», «Rozumienie ze słuchu»: wykonywanie zadań testowych odbywa się elektronicznie wewnątz programu. Na stronie są odtwarzane nagrania («Rozumienie ze słuchu») oraz wyświetlane teksty («Czytanie») lub zadania z wyborem jednego wariantu z kilku. Czas dla każdego subtestu jest ustalany z uwzględnieniem dodatkowego czasu na załadowanie zadań;
 • subtest «Mówienie»: to jest ustna część, która jest realizowana w formacie rozmowy z osobą testującą poprzez program telekomunikacyjny (zaleca się programy Microsoft Teams, Google Meet lub Zoom).

Koniecznie zawczasu przygotujcie paszport lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem, ponieważ trzeba będzie pokazywać go osobie testującej na kamerę, więc unikajmy straty czasu z powodu poszukiwania dokumentu w czasie testowania!


Cena

Poziom
Cena testowania, rub.
Cena testowania online, rub.

Poziom elementarny (TEU / A1)

4200 7000

Poziom bazowy (TBU / A2), w tym dla przyjmowania w obywatelstwo FR

4900 7000

Poziom certyfikacyjny pierwszy (TRKI-I / B1)

5300 7000

Poziom certyfikacyjny drugi (TRKI-II / B2)

5500 7000

Poziom certyfikacyjny trzeci (TRKI-III / C1

5800 9000

Poziom certyfikacyjny czwarty (TRKI-IV / C2)

6900 9000

 


Testowanie z języka rosyjskiego jako języka obcego odbywa się w ciągu dwóch dni i składa się z następujących subtestów:
 

I dzień
II dzień

“Pisanie”

“Słownictwo. Gramatyka”

“Czytanie”

“Rozumienie ze słuchu”

“Mówienie”

 

 


Tryb testowania poprawkowego

Osobom, których wynik na testowaniu państwowym z języka rosyjskiego jako języka obcego, w tym w celu przyjęcia w obywatelstwo FR, okazał się niedostateczny, przyznaje się prawo do testowania poprawkowego według następujących reguł:

 • jeżeli wynik niedostateczny wystąpił w 1 lub 2 subtestach, osoba ma prawo ponownie przejść niezaliczone subtesty na warunkach opłaty pełnej ceny egzaminu;
 • jeżeli wynik niedostateczny wystąpił więcej niż w 2 subtestach, osoba ma prawo ponownie przejść wszystkie subtesty egzaminu na warunkach opłaty pełnej jego ceny.

 

Akty normatywne Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu