Cambridge English: First

Co to jest "Cambridge English: First"?

Cambridge English: First to egzamin z języka angielskiego dla poziomu B2 (Upper-Intermediate). Certyfikat ten potwierdza umiejętność samodzielnego zamieszkiwania i pracy w środowisku angielskojęzycznym. Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, że jego posiadacz dysponuje jedną z najbardziej renomowanych kwalifikacji językowych na świecie. Jest to osiągnięcie, z którego można być dumnym. Dokładniej o egzaminie Cambridge English: First.

Certyfikat Cambridge English: First może zawierać oceny «Grade A», «Grade B» oraz «Grade C». Każdej ocenie odpowiadają określone punkty klasyfikacji Cambridge English Scale:

  • Pass at Grade A 180 — 190
  • Pass at Grade B 173 — 179
  • Pass at Grade C 160 — 172
  • Level B1 140 — 159

Ocena «Grade A» potwierdza władanie językiem angielskim na poziomie C1 (analogicznie do egzaminu CAE) w systemie  ESOKJ. Oceny «Grade B » i «Grade C» oznaczają, że egzamin jest złożony pomyślnie i oczekiwany poziom został potwierdzony. Ocena «Level B1» oznacza, że wiedza zdającego odpowiada poziomowi B1 (analogicznie do egzaminu PET). Jeżeli zdający nie uzbiera ilości punktów, niezbędnej dla poziomu B1, wynik egzaminu uważa się za niedostateczny i certyfikatu nie wystawia się.

Egzamin Cambridge English: First testuje 4 rodzaje aktywności mowy

Czytanie i gramatyka (Reading & Use of English)

1 godzina 15 minut

Egzaminowany powinien zademonstrować rozumienie tekstów, należących do różnych rodzajów literackich z periodyków i książek, oraz znajomość gramatyki języka angielskiego.

Pisanie (Writing)

1 godzina 20 minut

Sprawdzana jest umiejętność pisania różnych tekstów (esej, list, artykuł, sprawozdanie, wypracowanie).

Rozumienie ze słuchu (Listening)

40 minut

Testuje się umiejętność słuchowego odbioru mowy ustnej z różnych źródeł, przykładowo, wykłady, serwisy informacyjne, przemówienia publiczne.

Mówienie (Speaking)

14 minut


Ta część egzaminu jest realizowana we dwójki.

Egzaminowany powinien zademonstrować umiejętność prowadzenia dialogu z egzaminatorem oraz z innym egzaminowanym, jak również umiejętność monologu.

 

Dokładniej o formacie egzaminu

 

Materiały dla przygotowujących się

Przykładowe materiały dla każdej z części egzaminu Cambridge English: First są dostępne na stronie Cambridge English.

Jeżeli interesują was skuteczne sposoby nauki i doskonalenia języka angielskiego, odwiedzcie dział «Nauka języka angielskiego» na stronie internetowej Cambridge English, gdzie można znaleźć szereg bezpłatnych materiałów i gier.