ECL

ECL to egzaminy z języków obcych, które organizuje Europejskie Konsorcjum poświadczania poziomu władania językami obcymi (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages).

Międzynarodowy certyufikat językowy ECL jest uznawany w krajach Unii Europejskiej jako potwierdzenie władania językiem obcym ustalonego w międzynarodowej skali pomiarowej i nie ma ograniczeń terminu ważności.

Testowanie w systemie ECL

22 lutego 2018 roku między Uniwersytetem Państwowym w Sankt Petersburgu a Uniwersytetem w Peczu została zawarta umowa ob odkryciu autoryzowanego ośrodka dla przeprowadzania testowania w systemie ECL. W ramach syustemu egzaminacyjnego ECL Uniwersytet Petersburski jest upoważniony do przeprowadzenia egzaminów z następujących języków:

 • angielski
 • hiszpański
 • włoski
 • węgierski
 • francuski
 • hebrajski
 • bułgarski
 • chorwacki
 • czeski
 • polski
 • rumuński
 • serbski
 • słowacki

Przewagi certyfikatu ECL

 • Oficjalne uznanie przez instytucje państwowe, uczelnie i szkoły językowe Unii Europejskiej
 • Możliwość składania różnych bloków egzaminu osobno (format ustny i pisemny)
 • Dostępny egzamin międzynarodowy
 • Certyfikat obowiązuje bezterminowo

Dzięki egzaminom ECL studenci i pracownicy Uniwersytetu Petersburskiego mają możliwość otrzymania certyfikatu, który:

 • Potwierdza kompetencje językowe w zakresie języka obcego
 • Jest uznawany przez uczelnie międzynarodowe przy ubieganiu się o staże zagraniczne
 • Jest wymagany dla zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej

Struktura egzaminu

System egzaminów ECL jest przeznaczony do sprawdzenia ustnych i pisemnych umiejętności kompetencji językowej w sytuacjach komunikacji codziennej w ramach tematów zawodowych i osobistych o różnym stopniu trudności.

Egzaminy ECL mają różny stopień trudności. Wymagania na różnych poziomach są dostosowane do zaleceń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, obowiązujących w Unii Europejskiej:

 • A2 — Pre-Intermediate (przedprogowy)
 • B1 — Intermediate (progowy)
 • B2 — Upper-Intermediate (progowy zaawansowany)
 • C1 — Advanced (profesjonalny)

Na każdym poziomie testuje się 4 podstawowe kompetencje

 • Czytanie (rozumienie przeczytanego)
 • Pisanie (napisanie eseju)
 • Słuchanie (rozumienie ze słuchu)
 • Mówienie (rozmowa na zaproponowan y temat)

Ocena egzaminu

Każda umiejętność jest oceniana skalą 25-punktową, maksymalna łączna ocean – 100 punktów. Żeby egzamin był unzany za zdany, trzeba zdobyć nie mniej niż 10 punktów za każdą część, ale przy tym ogólna ilość punktów po przejściu egzaminu częściowego nie może być mniejsza niż 30.

Istnieje możliwość częściowego składania egzaminu

 • Format pisemny – tylko czytanie i pisanie
 • Format ustny – tylko słuchanie i mówienie
 • Format kompleksowy – wszystklie części

Rejestracja na egzamin

Pytania o trybie rejestracji i cenach egzaminów można zadać telefonicznie: +7 (812) 325-11-24 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Daty egzaminu i rejestracji

O datach przeprowadzenia egzaminów w 2022 roku można dowiedzieć się, przechodząc po linku.

Rejestracja jest zamykana na miesiąc ptrzed datą egzaminu.

Ceny przechodzenia egzaminów

Egzamin można zdawać zarówno w całości (części ustna I pisemna), jak i częściowo (część ustna (Słuchanie, Mówienie) LUB część pisemna (Czytanie, Pisanie)).


Język


Poziom


Rodzaj


Cena, rub.


Język


Poziom


Rodzaj

Cena, rub.

Angielski

Hiszpański

Włoski

Francuski

Bułgarski

Chorwacki

Czeski

Polski

Rumuński

Serbski

Słowacki

Hebrajski

А2 


Pełny


6500

Węgierski

 А2

 
Pełny

8500

 
Częściowy


5000

 
Częściowy

5500 

В1 

 
Pełny


6500

 В1


Pełny

 9400

 
Częściowy


5000

 
Częściowy

6000 

В2 

 
Pełny


7500

 В2


Pełny

10600 

 
Częściowy


5400

 
Częściowy

6000 

 С1


 Pełny


7500

 С1


Pełny

11800 


Częściowy


5400


Częściowy

7200 


Materiały do przygotowania się

Normatywne akty Uniwersytetu Petersburskiego