Cambridge English: First

Cambridge English: First، آزمون زبان انگلیسی برای سطح B2 (Upper-Intermediate). این گواهینامه توانایی جهت زندگی و کار مستقل در محیط انگلیسی زبانان را تأیید می کند. دریافت گواهینامه Cambridge English به معنی این است که شما یکی از معتبرترین میزان مهارت حرفه زبانی را در دنیا دارا می باشید. از این دستیابی شما می توانید افتخار کنید. اطلاعات بیشتر درباره آزمون Cambridge English: First.

گواهینامه Cambridge English: First می تواند شامل نمرات «Grade A»، «Grade B» و «Grade C» باشد. در مقابل هر نمره، نمرات خاص جداول Cambridge English Scale قرار می گیرند:

  • Pass at Grade A ۱۹۰-۱۸۰؛
  • Pass at Grade B ۱۷۹-۱۷۳؛
  • Pass at Grade C ۱۷۲-۱۶۰؛
  • Level B1 ۱۵۹-۱۴۰.

نمره «Grade A» تسلط زبان انگلیسی در سطح С1 (مانند آزمون САЕ) طبق چارچوب مشترک مرجع اروپا برای را تأیید می کند. نمره های «Grade B» و «Grade C» به معنی موفقیت در آزمون و تأیید سطح مورد نیاز نمره «Level B1» به معنی این است که مهارت آزمون دهنده مطابق سطح B1 (مانند آزمون PET) است. در صورتی که آزمون دهنده نمره کافی برای سطح В1 کسب نمی کند آزمون مردود محسوب می شود و گواهینامه صادر نمی شود.

آزمون Cambridge English: First چهار نوع فعالیت گفتاری را مورد آزمایش قرار می دهد.

خواندن و دستورات (Reading & Use of English) ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

آزمون دهنده لازم است توانایی درک متون گونه های ادبی مختلف از جمله روزنامه ها، مجلات و کتب و همینطور فهم دستورت زبان انگلیسی را نشان دهد.

نوشتن (Writing) ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

توانایی نوشتن متون گوناگون مورد آزمایش قرار می گیرد (جستار، نامه، مقاله، گزارش، انشاء)

شنیدن (Listening) ۴۰ دقیقه

توانایی برداشت زبان گفتاری از منابع گوناگون مورد آزمایش قرار می گیرد مانند سخنرانی، برنامه های خبری و سخنان عمومی.

مکالمه (Speaking) ۱۴ دقیقه

این بخش آزمون به صورت جفت جفت برگزار می شود. آزمون دهنده باید توانایی مکالمه با آزمون گیرنده و آزمون دهنده دیگر را و همینطور مهارت سخنرانی تکگفتاری را نشان دهد.

 

اطلاعات بیشتر درباره ساختار آزمون

منابع جهت آمادگی

منابع مفصل درباره هر بخش آزمون Cambridge English: First در سایت Cambridge English در دسترس می باشند.

در صورتیکه روش های یادگیری و پیشرفت زبان انگلیسی مؤثر جالب توجه هستند در بخش "یادگیری زبان انگلیسی" در سایت Cambridge English تعدادی منابع و بازی های درسی رایگان هستند که می توانید به آن دسترسی داشته باشید.