تست

شما می توانید در آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان، آزمون جامع زبان روسی که  تاریخ روسیه و اساس قوانین فدراسیون روسیه را هم شامل می شود  در مرکز آزمون زبان دانشگاه دولتی سن پترزبورگ شرکت کنید.

و همچنین می توانید در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج( Cambridge University Press and Assessment) و آزمون سطح تسلط به زبان عبری(YAEL) در مرکز زبان ما شرکت کنید.

درباره مرکز آزمون زبان

مرکز آزمون زبان  در دانشگاه دولتی سن پترزبورگ  با هدف تشکیل و برگزاری آزمون دولتی زبان روسی به غیر روسی زبانان به منظور شرکت  شهروندان کشور های خارجی (ТРКИ) در ۲۲ اوت ۱۹۹۷ تأسیس شد. این دانشگاه برای بیش از ۲۰ سال  یکی از رهبران در برگزاری آزمون زبان در بین شهروندان کشورهای خارجی می باشد.

بنا  بر دستور وزارت علوم و آموزش عالی روسیه در تاریخ ۶ جولای ۲۰۱۹ شماره ۴۷۱ دانشگاه دولتی سن پترزبورگ  در لیست سازمانهای آموزشی که آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان را برگزار می کند، قرار گرفت و مسئولیت صدور گواهینامه طبق نمودار دولتی را برعهده دارد. گواهینامه ای که دانشگاه دولتی سن پترزبورگ صادر می کند تنها سند رسمی است که سطح مهارت زبان روسی را به عنوان یک زبان خارجی مطابق با چارچوب مرجع مشترک اروپا  برای زبان ها (CEFR) تصدیق می کند. گواهینامه فوق ذکر جهت پذیرش در موسسه های آموزش عالی روسیه و همچنین  درخواست شهروندی فدراسیون روسیه نیز قابل استفاده می باشد.

بنا بر دستور وزارت علوم و آموزش عالی روسیه  در تاریخ ۱۱/۰۶/۲۰۲۱ شماره ۴۸۱ دانشگاه دولتی سن پترزبورگ  علاوه بر برگزاری آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان مسئول برگزاری آزمون جامع که شامل  تاریخ روسیه  و اساس قوانین فدراسیون روسیه هم است، می باشد. گواهینامه تسلط به زبان روسی، تاریخ روسیه و اصول قوانین فدراسیون روسیه که توسط دانشگاه دولتی سن پترزبورگ صادر می شود، مدرک لازم جهت دریافت اجازه کار، اقامت موقت و اقامت دائم می باشد.

سوال بپرسید یا درخواست بفرستید.