Ρωσική γλώσσα

Εγγραφή για εξέταση

Για να εγγραφούν για την εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, καθώς και για μια ολοκληρωμένη εξέταση προκειμένου να αποκτήσουν άδεια εργασίας, άδεια παραμονής ή άδεια διαμονής, οι αλλοδαποί πολίτες πρέπει:

 • να επικοινωνήσουν προσωπικά με το Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης στη διεύθυνση: 11, nab. Leutenanta Schmidta,
 • να έχουν μαζί τους μια ταυτότητα,
 • να έχουν άλλα επίσημα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ορθογραφία του επώνυμου, του ονόματος και του πατρώνυμου στη ρωσική γλώσσα και λατινική μεταγραφή.

Εγγραφή για εξέταση: +7 (812) 325-11-24

Η εγγραφή για εξέταση, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00.

Ημέρα της εβδομάδας

 Τύπος εξετάσεως

 Έναρξη των δοκιμών

Δευτέρα

 Η εξέταση σε επίπεδο αντίστοιχο με τον σκοπό απόκτησης άδειας διαμονής

10:00
Τρίτη

 Η εξέταση σε επίπεδο αντίστοιχο με τον σκοπό απόκτησης άδειας διαμονής

10:00

Η εξέταση σε επίπεδο αντίστοιχο με τον σκοπό απόκτησης προσωρινής άδειας διαμονής;

Η εξέταση σε επίπεδο αντίστοιχο με τον σκοπό απόκτησης άδειας εργασίας ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας;

14:00
Τετάρτη

Κρατική δοκιμή στην ρωσική ως ξένη γλώσσα

10:00

Πέμπτη

Κρατική δοκιμή στην ρωσική ως ξένη γλώσσα

10:00

Παρασκευή

 Η εξέταση σε επίπεδο αντίστοιχο με τον σκοπό απόκτησης άδειας διαμονής

10:00

Η εξέταση σε επίπεδο αντίστοιχο με τον σκοπό απόκτησης προσωρινής άδειας διαμονής;

Η εξέταση σε επίπεδο αντίστοιχο με τον σκοπό απόκτησης άδειας εργασίας ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας

14:00

 

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός 1 εργάσιμης ημέρας

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται σε υποψηφίους που έχουν περάσει επιτυχώς την ολοκληρωμένη εξέταση (οι οποίοι έχουν λάβει ικανοποιητικό αποτέλεσμα) την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εξέταση με την προσκόμιση εγγράφου ταυτότητας βάσει του οποίου έγινε εγγραφή για δοκιμή.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται σε υποψηφίους που έχουν περάσει επιτυχώς κρατικές δοκιμές την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την εξέταση με την προσκόμιση εγγράφου ταυτότητας βάσει του οποίου έγινε εγγραφή για δοκιμή.

Διαδικασία επανάληψης

Για να εγγραφείτε για επανάληψη τής δοκιμής στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, καθώς και για μια ολοκληρωμένη εξέταση προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής ή άδεια διαμονής, οι αλλοδαποί πολίτες πρέπει:

 •  να επικοινωνήσουν προσωπικά με το Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης στη διεύθυνση: 11, nab. Leutenanta Schmidta,
 •  να έχετε μαζί σας ένα έγγραφο ταυτότητας, βάσει του οποίου έγινε εγγραφή για την εξέταση,
 •  να έχετε άλλα επίσημα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ορθογραφία του επωνύμου, του ονόματος και του πατρώνυμου στη ρωσική γλώσσα και λατινική μεταγραφή, βάσει των οποίον έγινε η εγγραφή για την εξέταση.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν περάσει τις εξετάσεις (οι οποίοι έχουν λάβει μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα) λαμβάνουν βεβαίωση βάσει της οποίας έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν εντός δύο ετών. Ο αριθμός των προσπαθειών επανάληψης της εξέτασης είναι απεριόριστος.

Έκδοση αντιγράφων πιστοποιητικών

Εάν εντοπιστεί σφάλμα σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί, εκδίδεται αντίγραφο πιστοποιητικού. Για να παραλάβετε το αντίγραφο, πρέπει:

 • να επικοινωνήσουν προσωπικά με το Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης στη διεύθυνση: 11, nab. Leutenanta Schmidta,
 • να έχετε μαζί σας ένα έγγραφο ταυτότητας, βάσει του οποίου έγινε εγγραφή για την εξέταση,
 • να έχετε άλλα επίσημα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ορθογραφία του επωνύμου, του ονόματος και του πατρώνυμου στη ρωσική γλώσσα και λατινική μεταγραφή, βάσει των οποίον έγινε η εγγραφή για την εξέταση.

Όταν εκδίδεται αντίγραφο ενός πιστοποιητικού, το πιστοποιητικό που εκδόθηκε προηγουμένως ακυρώνεται. Η έκδοση αντιγράφων πιστοποιητικών πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή αίτησης για την έκδοση αντιγράφου με την προσκόμιση εγγράφου ταυτότητας, βάσει του οποίου έγινε εγγραφή για δοκιμή και πραγματοποίηση αλλαγών για την έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού.

Η διαδικασία διεξαγωγής δοκιμής σε άτομα με αναπηρία

Οι υποψήφιοι με αναπηρία που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό της επάρκειας της ρωσικής γλώσσας, γνώσης της ιστορίας της Ρωσίας και των βασικών της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και πιστοποιητικό επιτυχίας στις κρατικές δοκιμές στη ρωσική γλώσσα, δοκιμάζονται ξεχωριστά.

Τα άτομα με ανικανότητα και τα άτομα με την πρώτη ομάδα αναπηρίας απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή των κρατικών δοκιμών στην ρωσική ως ξένη γλώσσα. Τα άτομα με ανικανότητα και τα άτομα με περιορισμένη διανοητική ικανότητα απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή των εξετάσεων στην ρωσική ως ξένη γλώσσα, την ιστορία της Ρωσίας και τα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή μεμονωμένων δοκιμασιών κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσική Ομοσπονδία:

 • τα άτομα με μερική ή πλήρη απώλεια ακοής ή / και ομιλίας απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή των ακολούθων δοκιμασιών: "Κατανόηση προφορικού λόγου"και "Παραγωγή προφορικού λόγου"
 • τα άτομα με μερική ή πλήρη απώλεια όρασης έχουν το δικαίωμα σε ατομικές εξετάσεις, που διεξάγονται προφορικά σε ξεχωριστό δωμάτιο με παρουσία βοηθού