Σχετικά με εμάς

Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης σας δίνει την ευκαιρία να δώσετε εξετάσεις ρωσικής ως ξένης γλώσσας, μια ολοκληρωμένη εξέταση στην ρωσική γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και τα βασικά της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Επιπλέον, στο κέντρο μας μπορείτε να δώσετε εξέταση αγγλικών του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ (Cambridge University Press and Assessment) και την εξέταση εβραϊκών (YAEL).

Σχετικά με το Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης ιδρύθηκε στις 22 Αυγούστου του 1997 προκειμένου να οργανώνει και να διεξάγει κρατικές δοκιμές ξένων πολιτών στην ρωσική ως ξένη γλώσσα (ТРКИ). Για περισσότερα από 20 χρόνια, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης υπήρξε ένας από τους ηγέτες στον τομέα της πιστοποίησης γλωσσομάθειας ξένων πολιτών.

Με την Εντολή του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσίας από την 6 Ιουλίου του 2019 αρ. 471 το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης μπήκε στη λίστα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διεξάγουν δοκιμές στην ρωσική ως ξένη γλώσσα και μπορεί να εκδίδει κρατικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης είναι το μόνο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί το επίπεδο επάρκειας στη ρωσική ως ξένη γλώσσα σύμφωνα με το Πανευρωπαϊκή κλίμακα γλωσσικών ικανοτήτων (CEFR). Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται για την εισαγωγή στα Ρωσικά πανεπιστήμια, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή δικαιολογητικών για την απόκτηση ιθαγένειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Εκτός από την διεξαγωγή κρατικών δοκιμών στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, με την Εντολή του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσίας από την 11/6/2021 αρ. 481 το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης μπορεί να διεξάγει εξέταση στην ρωσική γλώσσα, στην ιστορία της Ρωσίας και στις αρχές της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το πιστοποιητικό επάρκειας της ρωσικής γλώσσας, γνώσης της ιστορίας της Ρωσίας και των βασικών της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εκδίδεται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης είναι ένα απαραίτητο έγγραφο για την απόκτηση άδειας εργασίας (ή πατέντας), άδειας παραμονής, καθώς και άδειας διαμονής.