Διγλωσσία: μελέτη, εκπαίδευση, δοκιμές

Με σκοπό την υποστήριξη της ρωσικής γλώσσας το Κέντρο πιστοποίησης γλώσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης ξεκινάει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων στον τομέα της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Αναφέρονται σε πολλές πτυχές του έργου και, ελπίζουμε, θα φέρουν οφέλη και υποστήριξη.

Διαδικτυακό σεμινάριο 1. Βιβλίο της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές "Διάλογος" και εργασία σε ομάδες πολλαπλών επιπέδων

Διαδικτυακό σεμινάριο 2. Soroka και Sarafan - βιβλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για παιδιά εκτός του γλωσσικού περιβάλλοντος

Διαδικτυακό σεμινάριο 3. Οι δίγλωσσοι δίπλα μας: πώς και ποιες γλώσσες μαθαίνει το παιδί

Διαδικτυακό σεμινάριο 4. Τι ακούμε και πώς το γράφουμε: η χρήση των στοιχείων του προφορικού λόγου στη διδασκαλία

Διαδικτυακό σεμινάριο 5. Γραμματική της ομιλίας των παιδιών, πρώιμα στάδια μάθησης της μορφολογίας και διγλωσσία

Διαδικτυακό σεμινάριο 6. Δοκιμή μαθητών στη ρωσική γλώσσα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης: τι ρωτούν οι δάσκαλοι και οι γονείς;

Διαδικτυακό σεμινάριο 7. Sketchnoting σε εφηβικό κοινό: εργασία με αφηρημένο λεξιλόγιο, επέκταση λεξιλογίου

Διαδικτυακό σεμινάριο 8. Προετοιμασία των εφήβων για TRKI 2/B2 και TRKI 3/C1: η δομή της υποδοκιμής "Παραγωγή γραπτού λόγου", οι απαιτήσεις, η συμπερίληψη των θεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαδικτυακό σεμινάριο 9. Μηχανισμοί ανάγνωσης και κείμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαδικτυακό σεμινάριο 10. Πανευρωπαϊκή κλίμακα γλωσσικών ικανοτήτων (CEFR): εκμάθηση και εξέταση σε διγλώσσους που μαθαίνουν τη ρωσική ως ξένη γλώσσα

Διαδικτυακό σεμινάριο 11. Διαφοροποίηση της λογοθεραπευτικών και των γλωσσικών προβλημάτων ως τρόπος επιτυχούς εργασίας με δίγλωσσα παιδιά

Διαδικτυακό σεμινάριο 12. Η αλήθεια και οι μύθοι για τη διγλωσσία

Διαδικτυακό σεμινάριο 13. Επικοινωνία δίγλωσσων παιδιών, χαρακτηριστικά και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας

Διαδικτυακό σεμινάριο 14. Μεθοδολογικό δυναμικό του TRKI σε ξένο σχολείο