AMFA

آزمون مهارت زبان فارسی

Testowanie znajomości języka perskiego

AMFA (Testowanie znajomości języka perskiego) to jedyny oficjalny międzynarodowy egzamin określający poziom władania językiem perskim, który jest przeprowadzany zaróno na terenie Iranu, jak i poza jego granicami na mocy postanowienia Najwyższej Rady do spraw kultury Islamskiej Republiki Iranu.

Upoważnienie do przeprowadzana egzaminu AMFA poza granicami Islamskiej Republiki Iranu ma Fundacja Saadi. Fundacja Saadi jest fundacją państwową Islamskiej Republiki Iranu, której działalność jest skierowana na promocję języka perskiego i kultury irańskiej w krajach zagranicznych.

W Sankt Petersburgu egzamin odbędzie się 10 kwietnia 2021 roku.

W przypadku pomyślnego złożenia egzaminu otrzymuje się certyfikat międzynarodowego formatu, honorowany we wszystkich instytucjach państwowych Islamskiej Republiki Iranu. Dzięki temu certyfikatowi uzyskuje się pewne preferencje w sytuacjach:

  1. Starań o wizę pobytową Islamskiej Republiki Iranu,
  2. Starań o wizę z zezwoleniem pracy w Islamskiej Republice Iranu,
  3. Starań o wizę z zezwoleniem założenia spółki typu joint venture, działającej w dziedzinie gospodarki, kultury, polityki socjalnej i innych w Islamskiej Republice Iranu,
  4. Starań o zezwolenie nauczania w szkołach I zagranicznych instytucjach działających pod auspicjami Fundacji Saadi,
  5. Starań o wizę dla studiów na uniwersytetach Iranu.

Rejestracja

Od 16.02.2021 do 08.04.2021 w Centrum Testowania Językowego pod adresem: nabierieżnaja Lejtienanta Szmidta, 11/2, sala 210.

Rejestracja online jest dostępna pod linkiem.

Zwracamy uwagę, że rejestracja odbywa się w dwu turach:

Pierwszy tur: na Uniwersytecie Petersburskim w drodze osobistego zgłoszenia się lub poprzez formularz onlinowy,

Drugi tur: na stronie AMFA

Cena egzaminu

Opłata za egzaminowanie jest uiszczana w 2 turach:

1) 1600 rub. na rekwizyty otrzymane przy rejestracji w Centrum Testowania Językowego

2) 35 EURO wpisowego przy rejestracji na stronie AMFA

Dokładny wykaz zadań

Rozumienie ze słuchu

Nazwa sekcji

Czas na wykonywanie

Struktura

Ilość pytań

Punkty

Krótki dialog

15 minut

10 dialogów po 2 wypowiedzi (dialog, składający się z jednego pytania i jednej odpowiedzi)

10

15

Niewielka rozmowa

20 minut

3-5 dialogów po kilku wypowiedzi (dialog, składający się z kilku pytań i kilku odpowiedzi)

10

15

Monolog

20 minut

Monolog (jedna osoba mówi na określony temat w ciągu 7-8 minut)

10

15

Czytanie

Nazwa sekcji

Czas na wykonywanie

Struktura

Ilość pytań

Punkty

Tekst nr 1

20 minut

Tekst o tematyce powszechnej

10

15

Tekst nr 2

20 minut

Tekst o tematyce powszechnej

10

15

Tekst nr 3

20 minut

Tekst o tematyce powszechnej

10

15

Część pisemna

Nazwa sekcji

Czas na wykonywanie

Struktura

Punkty

Zadanie nr 1

20 minut

Napisanie eseju o objętości nie mniejszej niż 150 słów

15

Zadanie nr 2

40 minut

Napisanie dialogu o objętości nie mniejszej niż 250 słówв

30

Część ustna

Nazwa sekcji

Czas na wykonywanie

Struktura

Punkty

Część pierwsza

2 minuty

Pytania prywatnego typu

15

Część druga

2 minuty

Pytania na znane i proste tematy

15

Część trzecia

6 minut

Pytania o doświadczeniach i zamiłowaniach testowanego

15

Przy sobie należy mieć: pióro (długopis) z granatowym lub czarnym atramentem, ołówek, gumkę do wycierania.

Struktura egzaminu i ilość punktów

  1. Rozumienie ze słuchu 55 minut (3 części) – 45 punktów
  2. Czytanie 60 minut (3 teksty) – 45 punktów
  3. Zadania pisemne 60 minut (2 zadania) – 45 punktów
  4. Język mówiony 15 minut (3 części) – 45 punktów

Wszystkiego: 3 godziny 15 minut, maksymalna ilość punktów 180.

В экзамене АМФА нет установленного проходного балла. Однако, по результатам тестирования участник получает сертификат с указанием уровня его языковой подготовки. В таблице ниже приведены соответствия баллов «АМФА» с действующими мировыми тестами, а также соотношение баллов данного теста с уровнем установленного стандарта:

AMFA

Тест

IELTS[1]

TOEFL[2]

PBT

TOEFL

CBT

TOEFL

IBT

Światowy standard nauczania języka perskiego[3]

W skali punktów (0-180)

W skali punktów (0-9)

Swobodne władanie:

150-180

Swobodne władanie:

8,5-9

8,5-9

590-677

243-300

96-120

С2

Zaawansowany:

126-149

Zaawansowany:

6,5-7

6,5-7

550-587

213-240

89-95

С1

Ponadprzeciętny:

105-125

Ponadprzeciętny:

5,5-6

5,5-6

513-547

183-210

65-78

В3

Przeciętny:

85-104

Przeciętny:

4,5-5

4,5-5

477-510

153-180

53-64

В2

Przedprzeciętny:

65-84

Przedprzeciętny:

4

4

437-473

123-150

41-52

В1

Bazowy:

45-64

Bazowy:

3-3,5

3-3,5

397-433

93-120

30-40

А2

Przedbazowy:

16-44

Przedbazowy:

1-2,5

1-2,5

310-393

33-90

9-29

А1

Początkujący:

0-15

Początkujący:

0-1

0-1

0-310

0-30

0-8

N


Przykłady zadań są dostępne tu.

Wyniki

Wyniki testowania zostaną ogłoszone w ciągu miesiąca od daty przeprowadzenia testowania i opublikowane na oficjalnej stronie AMFA.

Certyfikaty

W razie potrzeby wydrukowany certyfikat z wynikami testowania zostanie wysłany na adres pocztowy uczestnika, podany w jego koncie osobistym na stronie AMFA. Za wysyłkę certyfikatu jest pobierana dodatkowa opłata. Przykład certyfikatu.

[1] International English language testing (IELTS)

[2] Test of English as a foreign language (TOEFL)

[3] Standard Reference for Teaching Persian (SRTP)

Normatywne akty Uniwersytetu Petersburskiego